Nordjysk samarbejde skal sikre flere social- og sundhedsuddannede

Når mere end 70 repræsentanter for kommunerne i Region Nordjylland, uddannelsesinstitutionerne og
beskæftigelsesområdet idag mødes på SOSU Nord i Aalborg til fælles workshop under titlen SOSU 2.0, er der to vigtige emner på dagsordenen:

Dels at gøre det attraktivt for de unge at søge ind i social- og sundhedsfaget, og dels at fokusere på opkvalificering af den arbejdsstyrke der allerede findes.

– Social- og sundhedsområdet er allerede nu præget af stor mangel, og det bliver værre i de kommende år, forklarer formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland, RAR Nordjylland, Lars Christensen.

Det er arbejdsmarkedsrådet, der har taget initiativ til workshoppen, og hos FOA Nordjylland, der organiserer
medarbejderne inden for social- og sundhedsområdet, hilser man initiativet velkomment:

– Det ser skidt ud, og det ved både arbejdsgiverne, uddannelsesinstitutionerne og lønmodtagerorganisationerne. Vi har en fælles udfordring, og den løser vi bedst i fællesskab, slår næstformand for FOA Nordjylland Pia Pedersen fast.

Stor mangel på især social- og sundhedsassistenter
I foråret oplevede nordjyske institutioner, at omkring hver fjerde opslåede stilling som social- og
sundhedsassistent ikke er blevet besat. Også social- og sundhedshjælpere er en mangelvare i Nordjylland – her er godt hver tiende stilling, der blev opslået i foråret, stadig ikke besat. Det viser beregninger fra Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

Ifølge beregninger foretaget af FOA vil social- og sundheds-uddannelserne skulle øge deres optag af elever væsentligt inden for de kommende 10 år, hvis de skal kunne dække behovet. Derfor er der behov for en høj grad af samarbejde og fælles indsats for at sikre, at der er varme hænder nok – både nu og især i de kommende år.

Forfatter

Related posts

Top