Nordjysk initiativ: 1-1-2-opkald med video testes lige

Siden Regionsrådet i Nordjylland med sin budgetaftale 2019 afsatte 10 mio. kr. ekstra til innovation på sundhedsområdet har hospitaler, klinikker og andre enheder med ansvar for sundhed og udvikling arbejdet med at skitsere nye initiativer, som på én og samme tid transformerer, forbedrer og effektiviserer det nordjyske sundhedsvæsen.

– Vi er ved at flytte sundhedsvæsenet ind i et nyt årti. Den måde vi bedriver sundhed på skal være nemmere og tættere på borgerne. Derfor skal vi gøre medarbejdernes idéer til virkelighed, så vi gør arbejdet smartere og mere effektivt samtidig med, at vi giver bedre behandling og pleje, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

13 nye initiativer skudt i gang
Der er kommet mange forslag ud af det målrettede arbejde med innovation. I alt 36 større og mindre initiativer, hvoraf Regionsrådet på sit møde den 25. juni besluttede at give en økonomisk bevilling på i alt 7,9 mio. kr. til de 13 mest banebrydende initiativer.

Den store interesse for Regionsrådets sundhedsinnovationspulje glæder Ole Stavad, som er formand for udvalg for Regional Udvikling, hvor puljen er forankret:

– Det er positivt at se det store engagement samt efterspørgslen på puljemidlerne. Det er jo derfor, vi har sat ekstraordinære penge af til at udvikle det nordjyske sundhedsvæsen, siger Ole Stavad, som er formand for udvalg for Regional Udvikling.

Den resterende del af den afsatte innovationspulje på 10 mio. kr. indgår i en ny ansøgningsrunde i efteråret 2019.

1-1-2-opkald med video øger tryghed på skadested
Et af de nye initiativer skal føres ud i livet af Regionens Præhospitale Virksomhed. Her er man i øjeblikket ved at teste et system, hvormed borgerne i Nordjylland som de første i landet får mulighed for livestreaming fra skadested til vagtcentralen.

Hvis man ringer til 1-1-2 fra en smartphone, kan den sundhedsfaglige medarbejder på vagtcentralen sende et link retur, som man kan klikke på og derved få direkte videoforbindelse fra skadestedet til vagtcentralen. Det giver helt nye muligheder for personalet i AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering, red.), der indtil nu har været helt afhængig af, hvad borgeren, som ringer ind, har kunnet fortælle om situationen. De har så at sige kun kunnet bruge deres ører – nu får de øjne med.

– Vi forventer en mere præcis vurdering og dermed hjælp. Det betyder både, at vi i nogle tilfælde hurtigere kan vurdere, at der er brug for en udrykningskørsel og hjælpe pårørende, indtil hjælpen når frem. Men det betyder også, at vi kan vurdere, når der ikke er behov for en ambulance, siger AMK-vagtcentralchef Jan Lindberg.

Den nye løsning skal nu færdigudvikles og testes, inden den forventes klar til at tage i brug af Den Præhospitale Virksomhed i Nordjylland til september 2019.

Foto: Falck

Forfatter

Related posts

Top