Nordjysk glæde og stolthed over Teleprisen 2015

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i dag modtaget Teleprisen 2015 for projektet ”Telecare Nord”. Det skaber glæde og stolthed i Nordjylland, hvor mange parter har stået sammen om at skabe et unikt projekt.

Telecare Nord er et stort projekt, som har udbredt telemedicinske løsninger til lungepatienter i hele Nordjylland, så de kan indberette og overvåge egne patientdata hjemmefra.

Projektet har fået prisen af to grunde – fordi det er ambitiøst i sit mål, og fordi det er lykkes at forene en række parter om dette mål.

– Vi er pavestolte over, at projektet har fået prisen. Vi har ved fælles indsats skabt et storskalaprojekt, som skaber helt konkret værdi for KOL-patienterne og viser nye veje i hvordan vi kan levere sundhed til borgerne og involvere borgerne i at tage vare på egen sundhed. Så det bidrager både til det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen, siger Mogens Gade, der er formand for kommunernes kontaktråd i Region Nordjylland.

Også i regionen er der glæde og stolthed. Ikke mindst over, at det er lykkes at forene de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Danmarks Lungeforening og de praktiserende læger om et vanskeligt og nyskabende projekt.

– Det er lykkes os at skabe og fastholde et samarbejde, hvor vi samarbejder om og med patienten på tværs af organisatoriske skel. Det er sværere, end det lyder, og det viser, at vi i Nordjylland er gode til at stå sammen og skabe løsninger, som viser nye veje, når det gælder brugen af ny teknologi, siger Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Projektet har fungeret i et par år, og de telemedicinske løsninger med hjemmemonitorering løber i hele 2015. Hvordan de telemedicinske resultater skal videreføres og videreudvikles i 2016 vil blive besluttet som en del af regionens arbejde med sundhedsaftaler.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland var ved prisoverrækkelsen repræsenteret ved formand for Telecare Nord styregruppen, direktør Dorte Stigaard, Region Nordjylland, og næstformand i styregruppen, direktør Bente Graversen, Aalborg Kommune, samt projektleder Tina Archard Heide fra Telecare Nord projektet

Forfatter

Related posts

Top