Nordjysk budgetforlig med trædesten til fremtiden

Sikker drift, en ambition om at være Danmarks grønneste region og bedre lægedækning er blandt fokusområderne i et netop indgået budgetforlig i Region Nordjylland.

Prioritering af sikker drift og udvikling er i centrum i det budgetforlig for 2020, som et flertal af gruppeformændene i regionsrådet indgik torsdag.

Løft til sundhedsområdet
Bl.a. er der budgetteret med løft inden for sundhedsområdet til:

– Psykiatrien, hvor der bl.a. sikres midler til at styrke den ambulante behandling både i voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien.

– Akutområdet, hvor der afsættes midler til bl.a. en deldøgndækket akutlægebil i Thisted og akutlægebilen i Hjørring gøres permanent.

– Ekstra midler til lægelig videreuddannelse.

– Opstart af personlig medicin i Region Nordjylland.

Danmarks grønneste region
Der er også afsat midler til at understøtte klima og miljø, og politikerne har sat en ambitiøs målsætning om at være ”Danmarks grønneste region”.

– Vi bakker op om den grønne omstilling, og vi sætter handling bag ordene, bl.a. med lokale klimahandlingsplaner, bæredygtige transportløsninger og et målrettet arbejde med kortlægning af jordforurening og beskyttelse af grundvandet, siger regionrådsformandUlla Astman.

Besparelser på administration
For at få enderne til at nå sammen, har politikerne også måttet finde en række besparelser. De skal bl.a. findes ved bedre indkøb, gennemgang af puljer og besparelser på administration.

Derudover er der i økonomiaftalen med regeringen aftalt, at regionen skal bidrage med 52 mio. kr. i et såkaldt teknologibidrag, som skal findes gennem en regional omprioritering.

Bag budgetforliget står alle partier i regionsrådet undtaget Det Konservative Folkeparti.

LÆS OGSÅ:

Forslag: Akutlægebil skal have base i Thisted

 

Forfatter

Related posts

Top