Nordjylland i top med udredningsretten

I 91 % af alle patientforløb inden for somatikken i 2. kvartal 2017, lykkedes det at overholde udredningsretten, mens tallet er 81 % på landsplan. Også i 1. kvartal var Region Nordjylland den region, der var bedst til at overholde udredningsretten.

Udredningsretten er en patientrettighed, som giver patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage.

– Ved mistanke om sygdom er det vigtigt, at man hurtigt får afklaret, om man har en sygdom, og i givet fald få sat gang i behandling. Derfor er udredningsretten et højt prioriteret område i regionen, som vi følger meget tæt. Det er også derfor vi politisk i budgettet for 2017 har målrettet penge til udredning, og jeg glæder mig over, at vi ligger bedst i landet i de nationale opgørelser, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Foto : Region Nordjylland

Stor fremgang i Psykiatrien
Også inden for Psykiatrien er det lykkedes at forbedre sig inden for udredningsretten. I 1. kvartal 2017 blev udredningsretten overholdt i 73 % af patientforløbene inden for børne- og ungepsykiatrien, mens det tal i 2. kvartal var hævet til 87 %, samtidig med at antallet af patientforløb var vokset med 100. Inden for voksenpsykiatrien overholdes udredningsretten i 90 % af patientforløbene.

– I Psykiatrien er der arbejdet benhårdt på at få flere patienter udredt inden for 30 dage. Bl.a. har man i børne- og ungepsykiatrien besat flere vakante lægestillinger, som følge af en intensiv rekrutteringsproces. Derudover har der været fokus på at forbedre arbejdsmiljøet samt at sikre effektive patientforløb i forhold til udrednings- og behandlingsretten. Og nu ser vi, at det store arbejde har givet pote, siger Ulla Astman.

Stor fokus på udredning
I Region Nordjylland er der løbende fokus på udrednings- og behandlingsretten, som løbende følges af direktionen og politikerne. Det handler om respekt for patientens tid, og at patienterne i Nordjylland skal opleve effektive og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid.

Regionen har i 2017 sat yderligere fokus på området. Det kan blandt andet ses med budgetaftalen for 2017, hvor Regionsrådet har afsat 21,8 mio. kr. til at indfri de opsatte mål om hurtig udredning og behandling. Via regeringsaftalen har vi fået 16,7 mio. kr. til området.

FAKTA:
Udredningsretten er en patientrettighed, som giver patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, skal der inden for de 30 dage ligge en plan for den videre udredning. Det kan fx være de tilfælde, hvor patienten selv ønsker at udskyde udredningen, eller hvor det af faglige årsager ikke er muligt at udrede inden for 30 dage. De 91 % dækker dermed ikke over andelen af patienter, som er udredt inden for 30 dage, men andelen af patienten, hvor patientrettigheden er overholdt.

Foto : TV MidtVest

Forfatter

Related posts

Top