Nordjylland har vist vejen med TeleCare Nord

I 2011 lød startskuddet til det telemedicinske storskalaprojekt for KOL-patienter, TeleCare Nord. Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, de alment praktiserende læger og Aalborg Universitet har stået sammen om det største europæiske forsøg på at belyse effekterne af telemedicin.

– De erfaringer, der er gjort i TeleCare Nord, får afgørende indflydelse på den måde, vi kommer til at implementere telemedicin på i hele Danmark. Jeg ser frem til at se resultaterne af den store indsats fra alle de involverede. Der er ydet et enormt flot stykke arbejde, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Resultaterne bliver efterspurgt nationalt, og de vil i høj grad blive brugt som fundament for, hvordan telemedicin kan bidrage til fremtidens sundhedsvæsen.

– Det skal vi være stolte af her i Nordjylland. Både de kommunale og regionale politikere har udvist politisk mod og vilje til at prioritere telemedicin i en tid med stramme budgetter, siger Ulla Astman.

Et organisatorisk svendestykke
Alle har stået sammen om at få projektet bedst muligt ud over rampen. Eksempelvis er ca. 2.700 sundhedsprofessionelle i de 11 nordjyske kommuner blevet uddannet i, hvordan telemedicin kan bidrage til et bedre liv med kronisk sygdom.

– TeleCare Nord har været et organisatorisk svendestykke i, hvordan man samarbejder på tværs af forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Vi har nogle fælles visioner for det sammenhængende sundhedsvæsen, og med projektet her har vi skabt fundamentet for et samlet Nordjylland, der samarbejder, siger Mogens Gade, formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland og borgmester i Jammerbugt Kommune.

Og samarbejdet om netop TeleCare Nord kommer til at fortsætte efter projektets afslutning, da både kommuner og region har besluttet at gøre projektet permanent.

– Projektet taler ind i idéen om et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Derfor har det været naturligt for os at prioritere TeleCare Nord fremadrettet, og fortsætte med at tilbyde telemedicin til borgere med KOL, fortæller Mogens Gade.

FAKTA:
TeleCare Nord…
– er et telemedicinsk storskalaprojekt.
– blev etableret som et tværsektorielt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, alment praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet.
– har efterprøvet effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter.
– startede i 2011 og sluttede medio 2015.
– er efterfølgende blevet gjort til et permanent sundhedstilbud i Nordjylland.
– har haft deltagelse af 1.254 KOL-patienter og lige nu er lidt over 900 KOL-patienter tilknyttet.
– har pr. 1. november fået indsendt 402.026 målinger foretaget af deltagerne på deres hjemmemonitoreringsudstyr.

Forfatter

Related posts

Top