Nordjylland er Danmarks nye vækstregion

Nordjylland er den region i Danmark, hvor relativt flest virksomheder kommer i højvækstforløb. 4 pct. af regionens internationalt konkurrerende virksomheder har udviklet sig til såkaldte scaleup-virksomheder med ekstra stort potentiale for at vokse og skabe nye job. På landsplan gælder det kun 3,4 procent af Danmarks internationalt konkurrerende virksomheder.

Det viser en ny rapport, som innovationshuset Mandag Morgen har udarbejdet for Danske Regioner. Rapporten kortlægger Danmarks scaleup-vækstlag – dvs. virksomheder med over 10 ansatte, der i de seneste 3 regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte, omsætning eller bruttofortjeneste på minimum 20 pct.

– Andelen af scaleup-virksomheder i en region er en indikation af, hvor stærkt vækstmiljøet i regionen er. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at Nordjylland, som normalt ikke forbindes med højvækst, har over 16 procent flere scaleup-virksomheder, end regionen ville have haft, hvis den havde præsteret som landsgennemsnittet, siger projektleder og erhvervsredaktør i Mandag Morgen Bjarke Wiegand.

En del af forklaringen på regionens stærke scaleup-profil er stærke klynger inden for IKT og maritim industri. Skal virksomhedernes scaleup-potentiale udnyttes, kræver det ifølge bestyrelsesformanden for Nordjyllands IKT-klynge, Claus Falk, at regionen bliver bedre til at tiltrække investorer:

– Set med mine briller er Nordjyllands største udfordring at tiltrække den finansiering, der skal til for at skabe større virksomheder og mere vækst, siger Claus Falk og fortsætter: – Vi har virksomhederne og kompetencerne, men vi skal have mere risikovilje.

– Scale-Up Denmark er meget ambitiøst. Det vil give virksomheder med stort potentiale for skalering et markant internationalt afsæt og netværk fra dag ét. I Danmark er vi gode til at starte virksomheder. Scale-Up Denmark vil opfylde vores ambition om at skabe flere store vækstvirksomheder. En af udfordringerne er at skaffe finansiering til virksomhedernes ekspansion, og det indgår som en vigtig del af virksomhedernes forløb i scaleup-projektet, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum Nordjylland.

 Foto: Ulla Astmann

Forfatter

Related posts

Top