Nordjyderne er ikke blevet sundere – tværtimod

Den nye Sundhedsprofil tegner et dystert billede af udviklingen i nordjydernes sundhed. På stort set alle områder er der en negativ udvikling eller stagnation. De eneste lyspunkter er, at vi drikker mindre samt små forbedringer på rygeområdet.

Det viser resultaterne af den store befolkningsundersøgelse ”Hvordan har du det – 2017”, hvor godt 22.000 nordjyske borgere sidste år svarede på en lang række spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel. Den triste udvikling i nordjydernes sundhed ærgrer regionsrådsformand Ulla Astman:

– Det er fjerde gang, at vi tager temperaturen på nordjydernes sundhed, og ved de tidligere undersøgelser har der været stabil fremgang. Derfor er det ekstra ærgerligt, at det denne gang går den forkerte vej. Den negative udvikling skal vi have vendt, når vi sammen med kommunerne skal lave en ny sundhedsaftale det kommende år, siger Ulla Astman og fortsætter:

– Derudover har hospitaler og almen praksis også en stor opgave med aktivt at indgå i forebyggelsesarbejdet og få patienterne henvist til de kommunale tilbud, der allerede findes. Vi skal samarbejde med kommunerne om at få etableret flere tilbud, så vi kan få ændret nordjydernes dårlige sundhedsvaner.

Indsatsen skal målrettes
Det er Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen står bag sundhedsundersøgelsen, der både udmønter sig i en sundhedsprofil for hele regionen og profiler for de 11 kommuner. Og formanden for Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland, Arne Boelt, håber, at de mange nye oplysninger kan hjælpe til at få indkredset områder, hvor der skal gøres en ekstra indsats.

– I kommunerne er vi tæt på borgerne og skal med de rette forebyggelsestilbud hjælpe borgerne til at træffe de sunde valg. Med den nye sundhedsprofil har vi fået et værktøj til at målrette indsatsen mod dem, der har mest brug for et skub i den rigtige retning, siger han.

Dårligt mentalt helbred en markant tendens
En af de mest markante nedadgående tendenser i ”Hvordan har du det?” undersøgelsen er udviklingen i den mentale sundhed. 12,5 procent har dårligt mentalt helbred mod 10,4 i 2013. Især blandt de unge kvinder er udviklingen alarmerende.

– Det er helt sikkert en problematik, som vi skal have gjort noget ved. Det var allerede en tendens ved sidste undersøgelse, og flere kommuner har allerede iværksat tiltag – f.eks. Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune, siger Arne Boelt.

Faktisk har kommunerne masser af forebyggelsestilbud på paletten. Men selv om der er masser af rygestoptilbud, så er andelen af dagligrygere kun faldet fra 17,1 procent til 16,6 procent siden 2013. Til gengæld er der hele 2 procent færre, der bliver udsat for passiv rygning.

– Vi har således masser af tilbud ude i kommunerne, men vi skal naturligvis analysere på, om det så er de rigtige tilbud. Nogle af de lavthængende frugter er allerede høstet, så hvad kan vi gøre for at få flere til at ændre på en usund livsstil? Tendensen er den samme over hele landet, så vi forventer derfor også, at Sundheds- og Ældreministeriet vil gå sammen med kommuner og regioner om en fælles indsats, siger Arne Boelt.

Færre drikker, men vægten stiger
Et af de positive resultater i Sundhedsprofil 2017 er udviklingen i borgernes alkoholvaner. Andelen af borgere med et højrisikabelt alkoholforbrug er således faldet fra 7,9 procent til 6,5 procent.

Men andre gode sundhedsvaner har borgerne ikke taget til sig. Andelen af borgere med usundt kostmønster er steget fra 17,9 procent til 19,3 procent, og hele 22,1 procent er fysisk inaktive mod 17,1 procent i 2013. Flere nordjyder er blevet svært overvægtige – 19,4 procent mod 16,4 procent i 2013.

Resultater debatteres på sundhedskonference
Sundhedsundersøgelsen for 2017 bliver offentliggjort på en konference 12. marts på Comwell Hvide Hus i Aalborg, hvor alle resultater fra hele regionen og alle nordjyske kommuner kan ses og sammenlignes.

Her har politikere, embedsmænd, sundhedsprofessionelle og forskere mulighed for at udforske de nordjyske tal fra sundhedsprofilen.

På dagen bliver slagets gang styret af radio- og tv-vært Mads Steffensen, som bl.a. inviterer regionsrådsformand Ulla Astman, folketingspolitiker Flemming Møller Mortensen, Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen, psykiatridirektør Anette Sloth og forskningschef Tine Curtis ind i ”Mads og Sundhedspanelet”, for at få deres bud på, hvad man kan gøre hver for sig og sammen.

Fakta om Sundhedsprofil 2017
– Det er de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for folkesundhed står bag sundhedsundersøgelsen.
– Spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” er sendt til 37.600 borgere i Region Nordjylland i alderen 16 år og op.
– 22.583 nordjyder har svaret – en svarprocent på 60,1 %
– Det er fjerde gang, at Region Nordjylland, i samarbejde med de nordjyske kommuner, gennemfører en sådan befolkningsundersøgelse.
– Læs mere om undersøgelsen på www.rn.dk/Sundhedsprofil
– Find fakta i den nationale database, hvor man kan danne sig et overblik over danskernes sundhed – www.danskernessundhed.dk

Foto : Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top