Nordjyder kan behandles for angst og depression online

Nu er det muligt for nordjyske borgere at få behandling af angst og depression i eget hjem via Internetpsykiatrien. Der er tale om et tilbud, som har kørt i Region Syddanmark siden 2015, men som nu udbredes til hele landet.

Internetpsykiatrien er et internetbaseret behandlingstilbud, der tilbyder behandling af panikangst, socialfobi, enkeltfobier og let til moderat depression. Behandlingen foregår over nettet og kan derfor gennemføres i ens eget hjem.

Bygger på gode erfaringer
Behandlingsformen er udviklet i Region Syddanmark, der har drevet Internetpsykiatrien siden 2015. Her har gode erfaringer fået bestyrelsen i Danske Regioner til at beslutte sig for, at borgere i hele landet skal have tilbuddet – indtil videre til udgangen af 2019.

– Jeg håber og tror på, at Internetpsykiatrien også vil kunne hjælpe de nordjyske borgere. Ligesom den nordjyske model for telemedicin til KOL-patienter er blevet gjort landsdækkende, så er udbredelsen af Internetpsykiatri ligeledes et rigtig godt eksempel på, hvordan vi deler og udbreder gode erfaringer på tværs af regionerne, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Regionsrådsformand Ulla Astman. Foto : Region Nordjylland

Erfaringerne fra Region Syddanmark er generelt høj tilfredshed blandt patienterne, og undersøgelser viser, at patienter med angstlidelser eller let og moderat depression oplever god effekt af internetbaseret behandling.

Nemt at anmode om hjælp
På hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk kan man som borger udfylde et spørgeskema, som bliver gennemgået af psykologer i Internetpsykiatrien. Hvis det bliver vurderet, at den enkelte vil have gavn af tilbuddet, så påbegyndes behandlingen med en videosamtale med en psykolog.

Selve behandlingen foregår i et computerprogram, hvor borgeren skal igennem en række behandlingstrin med tilhørende daglige øvelser. I behandlingen arbejder man med sine tankemønstre. Behandlingsformen er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Under hele forløbet bliver borgeren fulgt skriftligt af den samme psykolog, som vedkommende talte med i den indledende videosamtale. Behandlingen varer typisk 10-12 uger og afsluttes med endnu en videosamtale.

Behandlingsformen når en ny gruppe patienter
Ulla Astman forklarer, at der er tale om en anderledes behandlingsform, der når ud til nogle grupper af patienter, som ellers ikke ville få behandling.

– Vores fornemste opgave er at sætte patienterne først. Med Internetpsykiatrien gør vi netop det. Patienten kan få behandling derhjemme i stuen, præcis når det passer den enkelte – uden at patienten skal tage fri fra arbejde eller studier.

Behandling i Internetpsykiatrien er gratis og drives af Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.

Forfatter

Related posts

Top