Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup på Finansloven

Bestyrelsen for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup glæder sig over, at finanslovsbevillingen til informationsaktiviteter på centret ikke alene fortsætter næste år, men også samtidig forhøjes med 1 million kr. i 2020.

– Den hidtidige bevilling udløber til nytår, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi fortsat får støtte til vores mangeårige arbejde for den grønne omstilling, oplyser centret i en pressemeddelelse.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi fokuserer på formidling af løsninger til den grønne omstilling, og på at understøtte små og mellemstore virksomheder via innovation og fælles udvikling af gode produkter og services. Landdistrikternes udvikling står derfor også højt på dagsordenen.

Centret har arbejdet for den grønne omstilling i mere end 35 år og har således et omfattende og varieret kendskab til netop dette område.

– Vor viden omfatter alt fra vindmøller og solenergi over forurening og CO2 til verdensmålene. Det er denne viden som vi med den øgede bevilling fortsat vil udbrede til glæde for de mange der endnu ikke har dybtgående kendskab til området. Det glæder vi os meget til.

Foto: Nordisk Folkecenter For Vedvarende Energi

Forfatter

Related posts

Top