Nogle korrektioner fra ‘bogholderen’

Af Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V)
Morsø Kommune

Jeg noterer mig, at Socialdemokratiet på Mors har skudt valgkampen i gang med et læserbrev af Knud Boll, hvor han kalder undertegnede for ‘bogholder’ og opremser en stribe eksempler på alt det dårlige, der efter hans mening er overgået Mors i min borgmestertid. Noget tyder på, at Socialdemokratiet på Mors kunne have brug for netop en bogholder eller en anden, der kan holde styr på fakta, for det kniber for Knud Boll. Jeg må håbe, at partiets øvrige kandidater til kommunalvalget er bedre inde i tingene end formanden for partiets Nykøbing-afdeling.

Jeg synes derfor, vi skylder vælgerne at sætte Knud Bolls anklager og udmeldinger ind i den rette sammenhæng:

Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen har også skrevet under på den konstitueringsaftale, der tildelte Uffe Korsgaard posten som formand for Morsø Forsyning og i øvrigt satte to socialdemokrater i selskabets bestyrelse. Altså har Socialdemokratiet betydelig medindflydelse på, hvordan Morsø Forsyning ledes og samarbejder med Morsø Kommune.

Kommunaldirektøren blev ansat og afskediget af et enigt Økonomiudvalg. Også her var Socialdemokratiets medlemmer 100 % enige i de trufne beslutninger.

Det samme var Viggo Vangsgaard i sagen om Næssundsfærgens fremtid. Her stemte han i kommunalbestyrelsen og i færgeselskabets bestyrelse rent faktisk for at nedlægge Næssundfærgen.

På den baggrund er det vel ikke helt rimeligt at tillægge mig ‘æren’ for alt det, Knud Boll åbenbart opfatter som dårlige sager. Når sagerne belyses korrekt, står det jo klart, at Knud Bolls kritik også rettes mod hans egne partifæller. Det samme gælder vælgernes utilfredshed med de lokale politikere på Mors. Den går jo på hele kommunalbestyrelsen, altså også de socialdemokratiske medlemmer.

Fakta er, at denne valgperiode har ført til betydelige og positive ændringer i Morsø Kommune. Vi gennemførte i enighed Serviceplan 2020 og fik som en af de første kommuner i Danmark justeret kommunens økonomi ind efter den fremtidige befolkningsudvikling. Vi har ryddet op og skabt en kommune med en sund økonomi og penge i kassen – vel at mærke uden at skære i normeringer og i kvaliteten i vores velfærdstilbud. Vi har skabt en ny kommunal organisation, etableret et nyt og vitalt Morsø Erhvervsråd, vi har sammen med regionen gjort Kulturmødet til en meget rost, national begivenhed, vi har tilgodeset et nyt Limfjordsteater og et nyt museum. Endelig har vi fundet nye løsninger for Sundhedscentret i Nykøbing, efter at den socialdemokratisk ledede Region Nordjylland valgte at lukke sygehusfunktionerne i Nykøbing helt. Hvor var de lokale socialdemokrater i regionsrådet egentlig i dén sag?

Endelig har vi bremset faldet i øens befolkningstal, så vi – også på det punkt – har gode muligheder for at videreudvikle Morsø Kommune som et godt sted at bo og arbejde.

Tak til Knud Boll for at starte valgkampen. Jeg glæder mig sammen med Venstres kandidathold til valgkampen og debatterne, og så må morsingboerne afgøre resten på valgdagen.

Med ønsket om en god sommer til alle morsingboer.

Læs Knud Bolls indlæg her

Forfatter

Related posts

Top