netIP jubler over halvårsregnskab

17. januar 2022: Administrerende direktør i netIP, Martin Kjølhede, lader sig endnu engang bekræfte i, at det var en klog beslutning at omstrukture virksomheden. Efter et turbulent regnskabsår i 2020/21 med coronanedlukninger og restriktioner, blev virksomheden nødsaget til at fritstille medarbejdere og topledelsen i forsommeren 2021 som følge af manglende indtjeningsevne:

”Allerede i første regnskabskvartal fra 1. juli til 20. september 2021 kom vi ud af skoven med et pænt overskud på 6 millioner kroner takket være hårdt arbejde og teamwork. Når vi nu kan toppe det med et endnu større overskud på 8,8 mio. kr. i andet kvartal, så tilskriver jeg det igen en enorm fokuseret arbejdsindsats og en stærk tro på fremtiden hos både medarbejdere, ledere og kunder”, fortæller administrerende direktør Martin Kjølhede.

Ledelsen opjusterer derfor forventningerne til årets resultat fra et forventet overskud før skat på 20 mio. kr. til 27 mio. kr. i regnskabsåret 2021/2022. Der er ifølge administrerende direktør Martin Kjølhede stadig tale om en kontrolleret vækst på medarbejder- og kompetencesiden:

”Som situationen er nu med fortsat vækst hos vores kunder, så er frygten væk og afløst af en stor optimisme. Vi mærker særligt travlheden inden for områder som it-infrastruktur og især it-sikkerhed. Tidligere har vi oplevet en opbremsning i at igangsætte opgaver, men det er helt væk nu, hvor flere og flere virksomheder desværre samtidig må erkende, at være for dårligt rustet mod hackere mv.”, forklarer administrerende direktør Martin Kjølhede.

Som en del af vækststrategien har netIP, ligesom mange andre it-virksomheder, fokus på at fastholde og tiltrække medarbejdere. Det er dog særligt deres elevprogram, som netIP har et stort ønske om at investere mere i, for at sikre de bæredygtige fremtidsplaner:

”Det har altid lagt os meget på sinde at tage et stort ansvar for at uddanne nye it-folk, og derfor tilstræber netIP at have mindst 25 elever. Vi har fået bevilling til at uddanne flere elever, så vi fremover forventer at have mere end 30 talentfulde elever under uddannelse som it-supportere og datateknikere mv. Samlet set ansætter vi pt. 3-4 medarbejdere om måneden”, forklarer administrerende direktør Martin Kjølhede.

”Fra februar 2022 rykker netIPs Københavns afdeling ind i nye kontorer i Herlev, hvor der er kontorplads til at udvide med 20-25 nye medarbejdere, når de rette folk er fundet, og opgaverne er til det”, slutter administrerende direktør Martin Kjølhede – som samtidig glæder sig over at netIP er landsdækkende med afdelinger i 7 byer.

Forfatter
Top