Nej til opstilling af vindmølle tæt på Hanklit

Morsø Kommune har givet afslag på ønsket om at opstille en husstandsvindmølle ved Heltoften 51 ved Flade.

Udvalget besøgte området ved Hanklit, hvor der er flere ansøgninger om at kunne opstille vindmøller – samt besøgte man også ejendommen, hvor møllen ønskes opsat.

Kommunen vurderer, at der skal meddeles afslag til den ansøgte placering, idet opstilling foregår indenfor kommuneplanens udpegning af et landskabeligt beskyttelsesområde – Karakterområde 5 – omkring Salgerhøj og Hanklit.

Da møllen vil forstyrre landskabet, har Teknik & Miljøudvalget givet afslag på ansøgningen.

Forfatter

Related posts

Top