Nej til omprioriteringstyveri – ja til velfærd

Af Jens Otto Madsen
Medlem af Thisted kommunalbestyrelse for Enhedslisten – de rød-grønne (Ø)

Her i maj starter forhandlingerne om en kommuneaftale for 2017 mellem regeringen og kommunerne. Regeringen lægger op til en aftale der vil betyde mindre velfærd og store milliardnedskæringer i kommunerne. Det vil føre til fyringer af offentligt ansatte og stærkt forringet tryghed for børn, ældre, syge og udsatte. Regeringen vil tage 2,4 milliarder fra kommunerne hvert år gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag på 1 procent.

I Morsø Kommune vil omprioriteringsbidraget alene betyde, at regeringen konfiskerer 12-13 millioner kommunale skattekroner – det betyder 24-26 færre stillinger til borgernær velfærd. I Thisted Kommune tager omprioriteringsbidraget 19-20 millioner kroner fra kommunekassen hvilket svarer til fyringer af 38-40 kommunale medarbejdere. Samtidig vil venstre-regeringen ikke kompensere kommunerne fuldt ud for de mange nye opgaver med at modtage og integrere mennesker, der flygter fra krig, forfølgelse og katastrofer. Regeringen vil helt generelt ikke love, at velfærden i 2017 som minimum skal være på samme niveau som i 2016. Tværtimod vil Løkke-regeringen skære milliarder, hvis den kan komme til det.

Der er råd til velfærd. Hvis vi slår hårdere ned på velhavere, der gemmer deres formuer ulovligt i skattely, hvis vi dropper købet af nye kampfly til milliarder af kroner, og hvis vi ruller den forrige og nuværende regerings asociale skattesænkninger for virksomheder og rige mennesker tilbage, så ville der være mange milliarder ekstra til vores fælles velfærd.

På torsdag holdes der protestmøder & -demonstrationer mod regeringens milliardnedskæringer i 70 byer landet over under den fælles parole ”Ja til Tryghed. Nej til milliardbesparelser. Nej til omprioriteringstyveri”. Det sker foran landets rådhuse klokken 17 – også på Mors og i Thy. Bag protestmøderne står Velfærdsalliancen, som tæller faglige organisationer, forældreorganisationer, brugerorganisationer, elev- og studenterbevægelser samt partierne i ’rød blok’.

Mødernes budskab er en støtte til kommunalt selvstyre og en kraftig opfordring til Kommunernes Landsforenings bestyrelse om at stå fast i forhandlingerne med regeringen og nægte at indgå aftaler om velfærdsforringelser.

Du kan være med til at presse regeringen og KL til at vælge borgernær velfærd og trykhed frem for nedskæringer og afskedigelser af offentlige ansatte.

Forfatter

Related posts

Top