Nej til flere penge til Næssundfærgen fra Mors

Trods en fyldt byrådssal med masser af tilhørere fra Sydmors, blev det et klart nej til flere penge til Næssundfærgen end de 300.000 kroner, der var lagt op til i budgettet.

Tre ændringsforslag var blevet til to nemlig et fra Socialdemokraten Viggo Vangsgaard og Venstres Jette Jepsen, der foreslog, at man bevilgede 300.000 kroner yderligere end de allerede bevilgede 300.000 kroner til færgen. Liberal Alliances Uffe Korsgaard gik skridtet videre, og ønskede at støtte færgen med ialt 700.000 kroner.

Erik Vejling havde meldt afbud – Kjeld Bak var indkaldt som supplement, hvilket borgmesteren kunne konstatere var helt i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Jette Jepsen (V) og Viggo Vangsgaard (A) blev erklæret inhabile.

Uffe Korsgaard

Ændringsforslaget fra Liberal Alliances Uffe Korsgaard:
Der afsættes 700.000 kr. til foreningen ”Næssundfærgens venner”. Dette vil muliggøre færgeoverfart i de fleste af årets måneder og medvirke til, at turismeindsatsen styrkes. Derudover vil det også gavne erhvervslivet samt pendlerne.

En fortsat færgefart mellem Næssund og Thy er en naturlig del af Morsø Kommunes infrastruktur, som samtidig er med til at generere nye arbejdspladser.

– i forbindelse med, at man lavede 2020 planen var der en plan om at lukke færge overfarten og det stemte vi imod, fordi færgen har stor erhvervsmæssig og turistmæssig betydning, ligesom mange pendlere bruger overfarten. Der er en stor gruppe frivillige, der har gjort et fantastisk stykke arbejde for at få færgen igang igen – uden at bruge kommunale midler. I forhold til 2.4 mio. kroner, kommunen tidligere støttede med. er det en stor byrde for de frivillige at kunne fastholde overfarten. Derfor foreslår vi, at man giver et tilskud på 700.000 kroner, hvilket kan holde færgen i gang de fleste af årets måneder. Der er mange ting, der skal løses for at holde overfarten i gang – tekniske problemer og så videre. Og de årlige eftersyn mv. koster. Og selvom rigtig mange benytter færgen, er der alligevel et stykke vej op til de 2.4 mio. kr., man brugte i kommunalt regi. Så de 700.000 kroner er billigt for at bibeholde et stykke vigtigt infrastruktur og jeg synes, at vi skylder at vi understøtter en frivillige forening, der har gjort så stor en indsats. Og så de kan fortsætte driften, sagde Uffe Korsgaard.

Han understregede samtidigt, at færgen skulle forblive i privat regi også fremad.

– vi vil tage pengene fra merbevillingen på 1.749.000 kr. til Morsø Erhvervsråd reduceres med 300.000 kr., idet det er Liberal Alliances opfattelse, at Morsø Erhvervsråd selv må bidrage til den øgede indsats ligesom tilskuddet til Østers/muslingepremieren reduceres fra de nuværende 340.000 kr. til 190.000 kroner, sagde Uffe Korsgaard.

Lauge Larsen påpegede, at det ikke umiddelbart giver mening, at færgen sejler hele året.

– forslaget fra Uffe Korsgaard undrer mig idet han jo er superliberal og tilhænger af, at markedet afgør, hvorvidt der er basis for en overfart eller ej. Det er fint, at vi har en frivillig forening, der sejler i de der 4-5 måneder i turistsæsonen. Men hvad sker der den dag, at der mangler nogle frivillige, sagde Lauge Larsen.

Kun Uffe Korsgaard stemte for, mens 18 stemte imod. Jette Jepsen (V) og Viggo Vangsgaard (A) var inhabile.

Jette Jepsen

Ændringsforslaget fra Viggo Vangsgaard (A) og Jette Jepsen (V):
For budgetåret 2017 gives et ekstraordinært foreningstilskud på kr. 300.000 til foreningen bag ”Næssund Færgens Venner” til fremme af turisme og tursejlads, samt fremme tilgængeligheden og samarbejdet mellem Sydvestmors og Sydthy, derudover bevarelse af den sidste rigtige Limfjordsfærge bygget på det lokale nu lukkede Søren Larsen og sønners værft, som havde til huse på Ørodde.

Ændringsforslaget gik ud på, at der ud over de 250.000 kr. i 2017, som i forvejen er øremærket en markedsføringsaftale, samt de 50.000 kr. pr. år, der er afsat i driften til vedligehold af færgeleje i Næssund, at Morsø Kommune ekstraordinært støtter Næssundfærgens Venner med kr. 300.000 i 2017 (i alt med 600.000 kr.) og at dette bevilges og indregnes i driftsbudgetterne fremover, så længe der er en forening, der vil løfte opgaven og Færgen er i en stand, der kan opfylde kravene til at sejle.

Det ekstraordinære tilskud på kr. 300.000 tages i 2017 af de afsatte midler på asfaltkontoen med baggrund i, at det også er en vejfærge. Fra budgetåret 2018 og frem indregnes tilskuddet i driften under BEU/ØK.

– det er klart, at når mit eget ændringsforsalg er stemt ned, kan jeg stemme for det her forslag. Man kan spørge om, vi ikke kunne have stillet et fælles ændringsforslag, men vi har ikke enige i finansieringen. Her ville man tage fra asfaltkontoen, og der har jeg prioriteret anderledes. Men alligevel støtter jeg gerne det her forslag, siger Uffe Korsgaard.

– jeg undrer mig lidt over Jette og Viggo’s motivation for at fremsætte det her forslag. De to stemte for 2020-planen og dermed nedlæggelsen og nu virker det som om, at man vil have det ind af bagdøren igen. Det er stor grund til at rose de frivillige for en kæmpe indsats. Vi vil også gerne støtte og vi giver dem 300.000 kroner til at reklamere for og det synes jeg er en anerkendelse og det er jeg glad for at have været med til at yde i år, sagde Meiner Nørgaard.

– jeg kan godt tilslutte mig, at de frivillige gør en kæmpe indsats. Der skal jo rigtigt mange penge til at lave sådan noget. Man er i vildrede om man skal stemme for eller imod. Men jeg kunne godt forestille mig, at man ikke fik en blancocheck på 300.000 kroner, men at et øget tilskud var hunget op på en resultatkontrakt. Jeg tror, at jeg stemmer for ændringsforslaget, sagde Kjeld Bak.

– vi har bevilget 250.000 kroner ekstra og 50.000 til anlægget dernede. De 250.000 kroner er en samarbejdsaftale, der skal laves i en turismesamarbejdsaftale. Udviklingspuljen i Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget er åben og her kan Næssundfærgen sammen med partnere,  søge som alle andre. Vi må som kommune ikke give tilskud til drift, så den aftale vi har nu, er faktisk en resultatkontrakt, sagde Ellen Philipsen Dahl.

Uffe Korsgaard (LA) og Kjeld Bak (A) stemte for ændringsforslaget og 17 imod. Jette Jepsen (V) og Viggo Vangsgaard (A) var inhabile.

Kommunens budget vedtaget
Kommunens budget for 2017 blev herefter enstemmeligt vedtaget.

Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017:

1)    Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017
2)    Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,8 %
3)    Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,68 ‰
4)    Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2 %
5)    Der optages lånefinansiering, jævnfør anlægsbudgetforslaget
6)    Taksterne vedtages, jævnfør bilagte takster
7)    Budgetforudsætningerne for 2017, jævnfør budgetbemærkningerne

 

 

 

Forfatter

Related posts

Top