Nej til dispensation for tunge gylletransporter

Et flertal i teknik- & Miljøudvalget i Morsø Kommune vil ikke give dispensation for gylletransporter med forhøjet akseltryk. Det sker fordi en rapport fra et ingeniørfirma viser, at vejene udsættes for en så stor belastning fra de tunge køretøjer, at vejene lider skade.

Thy-Mors Maskinstationer & Entreprenører havde anmodet Udvalget om at genoptage sagen til fornyet behandling, fordi Morsø Kommune er en af få kommuner, der har meddelt afslag.

Meiner Nørgaard stillede forslag om, at der indføres en midlertidig løsning – indtil der foreligger et klart regelsæt fra Transportministeriet – hvorefter, der gennemføres forbud mod tung, gennemgående trafik på nærmere definerede vejstrækninger.

Men det gik et flertal i udvalget imod og derfor faldt forslaget om dispensation.

Foto : Midtfjord Agro

Forfatter

Related posts

Top