Navneskifte på vej: Eliteidrætsklasser er kun for de allerbedste

Thisted Kommunes elitidrætsklasser skal skifte navn.

Hos Team Danmark defineres begrebet “elite” nemlig som værende en top 8-udøver på internationalt niveau. Blandt andet på den baggrund har Eliteidrætsrådet flere gange drøftet muligheden for at ændre navn på klasserne i Thisted. Det nye navn skal reflektere det sportslige stadie de unge elever befinder sig på i skoleårene 7.-9. klassetrin.

Nye navne som Sportstalentklassen, Idrætstalentklassen og Talentklassen er blevet lagt frem som forslag til et nyt navn.

Eliteidrætsrådet indstillede tilbage i juni, at Eliteidrætsklassen fremover skal hedde Sportstalentklassen, hvilket også bakkes op af Børne- og Familieforvaltningen.

Nu er det så op til Børne- og Familieudvalget at træffe en endelig beslutning.

Thisted Kommune vil med sin Eliteidrætspolitik:

  • Sikre udvikling og træningskvalitet for Talent såvel som Elite.
  • Skabe “de gode historier” der gør Thisted Kommune atraktiv at bosætte sig i.
  • Tænke anderledes og innovativt.
  • Skabe resultater og dyrke de sociale netværk.
  • Danne partnerskab med erhvervslivet.
Forfatter

Related posts

Top