Natur og arbejdspladser bør gå hånd i hånd


Både som borgmester og som morsingbo forstår jeg bekymringen for, at molergravning kan påvirke naturværdier på Mors. Men vi må samtidig erkende, at Mors har behov for arbejdspladser for at sikre kommunens fortsatte udvikling. Vi må inddrage virkeligheden i vores afvejning, og hensynet til naturen kan sagtens gå hånd i hånd med kravet om at bevare så mange arbejdspladser på Mors som muligt.

Sådan siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen i en kommentar til den verserende debat om den politiske behandling af Region Nordjyllands forslag til revision af Råstofplan 2016.  Senest er sagen blevet udskudt en måned, fordi Morsø Kommunes oprindelige kommentarer til planen ikke var inkluderet i sagens akter, da Region Nordjyllands udvalg for infrastruktur, klima, kultur og miljø behandlede sagen.

Møder med Ulla Astmann
Borgmester Hans Ejner Bertelsen har sammen med chefen for kommunens afdeling for teknik og miljø haft møder med regionsrådsformand Ulla Astmann samt med medlemmer af udvalget for infrastruktur, klima, kultur og miljø for at redegøre for Morsø Kommunes synspunkter i sagen:

– Hvis man betragter denne sag ud fra, hvad der overordnet tjener samfundet Mors bedst, er der for mig og et flertal i kommunalbestyrelsen ingen tvivl om, at Damolin skal beholde de gravetilladelser, der blev aftalt i 1985. Alternativet – at Damolin på sigt reducerer eller helt nedlægger produktionen på Mors – har vi efter min mening ikke råd til. Udviklingen i befolkningstallet på Mors er en reel trussel, vi som politikere må forholde os til i alle de beslutninger, vi træffer.  Derfor kan sagen ikke betragtes ud fra, hvad der optimalt vil være bedst for naturen. Der skal foretages en afvejning, og vi må et stykke ad vejen gå lidt på kompromis med det, der måske ville tjene naturinteresserne optimalt. Det er en luksus, vi desværre ikke har råd til, siger Hans Ejner Bertelsen.

Damolin

Han ser dog gode muligheder for, at begge interesser kan tilgodeses.

– På Mors er vi begunstiget af en overvældende smuk natur og 150 kilometer kystlinje. Naturværdierne fastholder vi. Set i dét perspektiv kan jeg sagtens leve med, at vi fastholder det løfte, som det daværende Viborg Amt, Miljøministeriet og Morsø Kommune i 1985 gav Damolin,  siger borgmesteren.

Politiske aftaler skal holdes – også selv om de er fra 1985.

– Damolin har en produktion, der baseres på meget lange åremål, og det er i min optik politisk uansvarligt at ændre på indgåede aftaler. Slet ikke, når et samfund som Mors er så afhængig af arbejdspladser, som tilfældet er. Det håber jeg, at regionens faglige udvalg tager med i betragtningen. Vi fortsætter med at argumentere for den indstilling, 20 ud af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer på Mors har i sagen, og jeg noterer, at regionsrådsmedlem Peter Therkildsen fra Mors også gør, hvad han kan for at finde forståelse i udvalget, siger Hans Ejner Bertelsen.

Forfatter

Related posts

Top