Nationalparken og UCN vil gøre naturen mere gæstfri

Nationalpark Thy og UCN vil gøre naturen mere gæstfri, og via uddannelse skal den personlige formidling i Nationalparken op i toppen af superligaen.

– Vi gør det godt, men vi kan blive endnu bedre til at gøre gæsternes oplevelse af en nationalpark til noget helt særligt. Vi vil i nationalparken tage godt imod vores gæster og være de bedste værter, fortæller projektleder Bo Immersen om baggrunden for et nyt samarbejde med UCN.

UCN har på basis af en analyse af den nuværende situation bidraget til at udarbejde en specifik kompetencestrategi tilpasset netop nationalparken. Strategien er koncentreret om at understøtte og uddanne de aktører, der møder naturgæsterne i det daglige, som fx formidlere, frontpersonale i turisterhvervet og lokale borgere.

Analysen er udarbejdet af UCNs undervisere og med hjælp fra de studerende på UCNs uddannelse i natur- og kulturformidling, som har til huse i Hjørring.

Gæsterne skal have en sublim oplevelse
Projektleder i Nationalpark Thy, Bo Immersen, fortæller om baggrunden for projektet :

– Gæsterne skal føle sig velkommen, godt hjulpet og klædt på til at opleve og forstå nationalparkens karakteristiske natur og kulturhistorie. Ved at uddanne de forskellige repræsentanter, der møder gæsten i praksis, hjælper vi gæsterne til at flytte sig i deres holdninger til og forståelse af naturen og kulturhistorien i Nationalpark Thy. Gæsternes oplevelse af besøget sker flere steder, når de besøger området. Kompetencestrategien skal bruges til at løfte formidlings- og vidensniveauet hele vejen rundt, så gæsterne får en god oplevelse uanset hvem de henvender sig til, eksempelvis på gaden, når de spørger om vej, i hotellets reception, i informationscentret eller på en guidet tur. Jeg er glad for den professionelle sparring, som vi har fået af UCN i forbindelse med udarbejdelsen af kompetencestrategien. Det har givet flere nuancer, at samarbejde med nogle, som arbejder med læring til dagligt, fortæller han.

Foto : Mette Johnsen

Projekt fra øverste hylde
For UCN er projektet en oplagt mulighed for at give både undervisere og studerende mulighed for at arbejde med noget af det ypperste indenfor dansk natur og med udgangspunkt i den praktiske virkelighed ude i lokalmiljøet. Studieleder for uddannelsen i natur- og kulturformidling, Simon Mou Skogberg, ser da også mange konkrete fordele i samarbejdet:

– Vi ser samarbejdet med Nationalpark Thy som en spændende mulighed for at få et unikt indblik, i hvordan formidlingen af natur- og kulturhistorie foregår i praksis. Vores dygtige studerende fra Natur- og Kulturformidlingsuddannelsen har været tilknyttet forundersøgelsen, som udmøntede sig i den behovsanalyse som ligger til grund for kompetencestrategien. Vi har haft muligheden for at gå ind og observere på formidlingssituationer med faglige briller og fokuseret på læringsudbyttet for besøgende i Nationalpark Thy og efterfølgende kunnet bidrage med vores faglige blik på, hvor der er muligheder for kompetenceudvikling. Natur og Kulturformidlingsuddannelsen fokuserer i store dele på formidlings- og læringssituationer, og hvordan man giver målgrupper de bedste oplevelser, siger han.

Og peger på, at projetket får en bred afsmittende virkning.

– Det er altså ikke kun Nationalpark Thy, som har fået gavn af samarbejdet. Projektet har også givet nye relevante perspektiver på og input til den viden som ligger til grund for UCNs uddannelser. Et grundlag som UCN kontinuerligt ajourfører for at sikre sammenhæng med uddannelsens indhold og aftagernes behov, siger Simon Mou Skogberg.

Næste skridt i projektet er udvikling af specifikke læringsforløb målrettet fem målgrupper af formidlere.

Foto : Jens Kristian Kjærgaard

Led i et større samarbejde
Kompetenceprojektet er let i et større samarbejde mellem de danske nationalparker.

Nationalpark Thy er primus motor og ansvarlig for konceptudviklingen og implementering i Thy. Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Mols Bjerge er partnere og bidrager til konceptudviklingen og står for implementering i egen nationalpark. Der er således gode chancer for, at de nordjyske erfaringer vil blive udbredt til resten af landet.

Kompetenceprojektet i Nationalpark Thy er støttet med midler fra Friluftsrådet i årene 2017-2019.

Forfatter

Related posts

Top