Nationalpark trækker millionpublikum

Nationalpark Thy trækker hvert år mellem 1,2 og 1,4 mio. gæster viser en ny undersøgelse, der er lavet af en gruppe markedsføringsøkonomstuderende fra UCN Thisted og baserer sig blandt andet på telefoninterviews med 200 beboere i Thy og på tilbagemeldinger fra en række overnatningssteder i området om turisternes brug af nationalparken, skriver Thisted Dagblad.

790.832 fra lokalområdet besøger Nationalparken, mens resten af udefra kommende og det tal er svært at gøre op idet man ikke direkte kan måle antallet, da der ikke findes tælleapparater ved indgangene eller lignende.

Hver femte Thybo besøger Nationalparken hver uge og det er især naturen og mulighederne for at dyrke sport, der trækker.

Det er især om foråret og om sommeren, der er mange gæster i Nationalparken, viser undersøgelsen.

Foto : Visit Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top