Nationalpark Thy vinder over Roskilde Festival

I dag, hvor Roskilde Festival for alvor går i gang, har en gruppe studerende valgt at gribe le og ørnenæb i Nationalpark Thy i stedet for fadbamser og ørepropper ved Orange Scene. De studerende skal bruge hele ugen på at lave frivillig naturpleje i stedet for at feste.

– Man skulle tro, at det ville være svært at finde nogen, der vil bruge en uge på at arbejde hårdt og gratis i naturen. Og man skulle tro, at det vil være virkelig svært at finde unge studerende i uge 27 med Roskilde Festival som konkurrent. Men sommerlejren med naturpleje er mere populær end nogensinde. Pladserne var taget på et døgn og der har været en lang venteliste, fortæller frivilligkoordinator og naturvejleder ved Nationalpark Thy Cathrine Lykke Sørensen.

Sommerlejrens 15 deltagere kommer fra hele landet fra natur-relaterede uddannelser. De studerer alt fra Natur- og Kulturformidling, Geografi, Biologi, Landskabsarkitektur, Kemi- og Bioteknologi, Forvaltning og Naturressourcer og repræsenterer 6 forskellige uddannelsesinstitutioner lige fra University College Nordjylland til Københavns og Syddansk Universitet.

Frivillige studerende på besøg i den del af nationalparken der brændte tilbage i maj.

I løbet af ugen arbejder de studerende i flere af de naturtyper, som Nationalpark Thy indeholder. De rydder birk og pil for at bevare en åben eng med sjældne orkideer, reetablerer en tilgroet mose, fjerner den invasive bjergfyr for at bevare den lysåbne klithedenatur og de laver høslæt, hvor man med le slår græs for at give bedre levevilkår for blomster og urter til insekter.

Der er nu også tid til andet end arbejde. De studerende kommer bl.a. på rundvisning i Nationalparken for at lære om den bevaringsværdige klithedenatur, de skal se større naturgenopretnings-projekter og de skal se den skov, der brændte i Stenbjerg Plantag i maj.

Sommerlejren arrangeres som et samarbejde mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.

Forfatter

Related posts

Top