Næssundfærgen strandet i Agger

Siden torsdag i sidste uge har Næssundfærgen været på bedding i Agger. Og selvom færgen forleden bestod Søfartstyrelsens bundsyn er den endnu ikke kommet i vandet.

Lige nu er vandstanden i Agger nemlig over en halv meter under normalen på grund af en uheldig vindretning. Det betyder at havnen i Agger tømmes for så meget vand at Næssund ikke kan komme af bedding, da den stikker for dybt.

Foto: Næssundfærgens Venner

Den forventede opstart af sejladsen må derfor endnu en gang udskydes på ubestemt tid:

– Vores skæbne er lige nu overladt til de højere vejrguder. De næste dage ser ikke ud til at ændre væsentligt på vandstanden, men vi håber. Lige nu begynder også isen at drille i havnen, da vandet her er ferskvand og fryser hurtigt til. Vi må derfor udskyde opstarten som ellers var forventet til uge 7. Så snart vi kan drage afsted fra Agger, kommer vi med en melding, fortæller Henrik Olesen, formand for Næssundfærgens Venner.

– Vi er naturligvis kede af situationen, da det forlænger vores værftsophold og dermed giver vores daglige brugere ekstra tids- og benzinforbrug.

Forfatter

Related posts

Top