Næssundfærgen : Sammen er vi bedst !

Af 
Jette Jepsen, Kommunalbestyrelsesmedlem (V)
Hvidbjerg, Mors

 
Så er Næssund Færgen igen på dagsordenen – “Færgen, der nægter at dø”, som TV Midt Vest titulerede den. 

Der er rettidigt kommet tre ændringsforslag til et mer-tilskud på budget 2017 til foreningen Næssund Færgens Venner, som skal sikre helårssejlads, som behandles på Kommunalbestyrelsesmødet på mandag. Ændringsforslag er fremsendt fra Uffe Korsgaard, samt fra Viggo Vangsgaard og undertegnede. Tilskuddet fra Viggo Vangsgaard og undertegnede er på 300.000 kr mere i 2017, end det de forligsforhandlende repræsentanter, er kommet til enighed om. Dvs ialt et tilskud på 600.000 kr som foreningen Næssund Færgens Venner vurderer kan sikre en helårssejlads.

Jeg har spurgt kommunalbestyrelsen til 1. Behandling af budget 2017 på mødet d. 12. September : hvis Kommunalbestyrelsen, under service plan 2020 processen, hvor der var nedsat et Færgeråd, havde fået det tilbud, at en forening ville overtage færgen og sejle det meste af året, for et tilskud fra kommunen på 600.000 kr – altså en fjerdedel af daværende driftsudgift, hvad ville de så have svaret ??? Jeg har ikke fået et svar. Det er dog min overbevisning, at det ville en enig kommunalbestyrelse sige ja til. Driftsudgiften var budgetlagt til 2,3 mio kr og 0,5 mio kr til reparationer da Færgen blev besluttet nedlagt som kommunal færgeoverfart.
 
I budgetforliget 2017 har Socialdemokratiet, Demokratisk Balance, Dansk Folkeparti og også Venstre udtrykt at vi er tilfredse med forliget, der mangler blot 300.000 kr til Næssund Færgen i, at ALLE fuldt ud er tilfredse med forliget, og forliget kan måske tilsluttes af Uffe Korsgaard.
Vi har alle – også vi tre, været medvirkende til at finde de midler, der finansiere de andre ønsker, der blev opfyldt i forliget. I ændringsforslagene er der forslag til finansiering af de ønskede 300.000 kr.
 
Under processen i 2014 med Serviceplan 2020 var der medlemmer i socialdemokratiet som var fortalere for at bevare overfarten og stillede ændringsforslag hertil. Under kommunalbestyrelsesmødet d. 2. Marts 2015 kom Viggo Vangsgaard med en enig socialdemokratiske gruppe sammen med Michael Dalgaard med sin gruppe i Demokratisk Balance med et ændringsforslag, som skulle være en redningsplanke for færgen, således den skulle repareres og sejle til udgangen af 2015. Forslaget vandt flertal i kommunalbestyrelsen på Mors, men desværre ikke i Thisted Kommune. 
Hvor er I nu ????
 
Næssund Færgens Venner, foreningen bag driften har vist, at de kan og vil kæmpe for at færgen skal sejle. Færgen er erklæret bevaringsværdig, og det giver adgang til fonde, som kan medfinansiere vedligeholdelse af Færgen. En støtteforening er dannet, hvor private og erhvervsdrivende støtter driften økonomisk. Massiv markedsføring, som kultur bærende institution, turist attraktion, oplevelser med ture til bla Doverodde, og ikke mindst som infrastruktur / vejforbindelse mellem Sydthy og Mors. Færgen har i juli og august, sejlet mere end 20.000 personer over sundet. De 20.000 personer var ikke kommet igennem Hvidbjerg, Karby og over Næssund hvis ikke Færgen sejlede. Er man overhovedet klar over, hvilken energi det igen giver området, efter Færgen kom tilbage til Næssund ???.
Færgen og overfarten er et aktiv for Sydmors, og dermed også for Mors.
 
Det nyeste er, at Næssund Færgens Venner har besluttet at sejle året ud i hverdagene, for at være det aktiv, for lokalområdet og dets erhvervsliv, som støtter foreningen.
Nu er muligheden her igen for at bevare en gammel Færgeforbindelse, nu for små penge. En vejforbindelse mellem Sydthy og Sydmors, udover at bevare et stykke historie om Morsø, historien om Limfjordsfærgerne og det gamle skibsværft Søren Larsen & sønner i Nykøbing. Et aktiv, som skaber liv i et område af Mors, der nægter at ligge under for afvikling. Vil I virkelig endnu engang lukke en helårssejlads, og derved demotiverer en flok frivillige og støtter ???
 
Foreningen har vist det dybtliggende DNA på Mors – ” er der en vilje – er der også en vej” – Kom NU kommunalbestyrelse – kom nu med til festen – Sammen er vi bedst.

 

Forfatter

Related posts

Top