Næssundfærgen må vente på penge fra Morsø Kommune

Næssundfærgens Venner har anmodet Morsø Kommune om at frigive de 210.000 kroner, som kommunen har bevilget til færgen i 2017.

Det skulle være sket på mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget onsdag, men blev udsat til næste møde.

Det skyldes, at det på dagens møde blev aftalt med Næssundfærgens Venner, at man fremsender uddybet og konkretiseret projektbeskrivelse med bl.a. effektmål og succeskriterier samt detailbudget for færgens drift i 2017.

Herefter genoptager udvalget behandlingen af sagen om frigivelse af tilskuddet til færgen.

Forfatter

Related posts

Top