Næssundfærgen går en ny fremtid i møde

Ny forening .  Ny form . Ny Fremtid. Det er hovedpunkterne for foreningen Næssundfærgens Venner, der med Morsø Kommunes “overdragelse” af færgen, nu skal i arbejdstøjet.

På grund af stormen ”Gorm” valgte forneingen at udsætte den stiftende generalforsamling i foreningen til bevarelse af Næssundfærgen, der var planlagt til 29. november og så kom julen i vejen. Derfor har man nu stiftet foreningen og  valgt en bestyrelse indtil, at en generalforsamling kan afholdes i starten af det nye år.

– Vi har brug for som gruppe at kunne agere som en juridisk enhed, der er beslutningsdygtig. Vi planlægger en ordinær generalforsamling i februar / marts måned, hvor bestyrelsen – som nu er identisk med initiativgruppen – kommer på valg, fortæller Henrik Olsen.

Bestyrelsen tæller Anders Riis, Find Færgemand Pedersen, Leif Noppenau, Viggo Vangsgaard, Jette Jepsen, Henning Holm og Henrik Olsen.

Næssund 4

 

Fremtidligsmuligheder afsøges
Tiden har initiativgruppen brugt på at arbejde på de ting, der presser sig på, i forhold til at finde nye løsninger og en ny fremtid for Næssundfærgen.

– Vi har arbejdet med er at undersøge muligheder og udfordringer i forhold til den juridiske form Færgen og dens fremtidige drift kan / skal underlægges. Vi har haft et møde med repræsentanter i Landsbyen de Syv Sogne, for at sikre at muligheden for at færgen kommer ud at sejle igen over Næssundoverfarten ikke kommer på tværs af de lokale projekter de måtte have for det gamle færgested, fortæller Henrik Olsen.

Dette er heldigvis ikke tilfældet, tværtimod underbygger begge initiativer hinanden. Både i området lokalt i Næssund, men også det vi hørte om det samarbejde Landsbyen de syv sogne har med området på Thysiden.

– På begge sider af kysten bakkes projekterne op af seriøse fonde, hvilket peger på en ny og spændende udvikling for området, der i den grad påkalder sig betydningen af en færgeforbindelse ikke mindst i sommerhalvåret. Men for at det overhovedet giver mening at arbejde videre med alle disse muligheder, må vi have færgen på bedding, gennemgået og undersøgt. Her har vi fået et godt tilbud – for et beskedent beløb at få slæbt færgen til Agger Værft allerførst i det nye år, fortæller Henrik Olsen.

Bestyrelsen arbejder intenst på at kunne præsentere et konkret og kvalificeret overslag på, hvad det vil koste at få skibet sejlklart igen, samt en tidsplan herfor. Samtidigt arbejder man på at kunne præsentere modeller for en æredygtig drift for færgen inkl. landanlæg.

. Vi ved, at det er her den største opgave venter, men vi ved også, hvor stor betydning det har for Mors og for områderne på begge sider af overfarten. En betydning der blev yderligere sat i relief ved mødet mellem repræsentanter fra Landsbyen de syv sogne og initiativgruppen for Næssundfærgens bevarelse, fortæller Henrik Olsen.

Næssund 1

Ansøgninger sendt afsted
Ansøgning til Skibsbevaringsfonden om optagelse og dermed officiel godkendelse af Næssundfærgen som bevaringsværdig bilfærge, er under udarbejdelse. Den bliver indleveret først i det nye år.

– Vi håber at I alle vil tage positivt imod foreningen, så vi sammen har de bedste muligheder for at tilgodese det gode skibs interesser. Foreningens mål her og nu er at finde en form på en bæredygtig fremtid for Næssundfærgen på Mors og i Thy. Den fremtidige juridiske konstruktion omkring færgen arbejder vi også med, da den muligvis med fordel kan/skal have en anden form end foreningsformen. Også dette vil vi yderligere belyse på den kommende ordinære generalforsamling, fortæller Henrik Olsen.

Forfatter

Related posts

Top