Næssundfærgen : det er vigtigt at forstå…

Af Henrik Olsen, formand
Næssundfærgens Venner

Da vi i sin tid valgte at gribe fat om Næssundfærgen, gjorde vi det fordi, vi følte det havde betydning. Vi gjorde det i bevidstheden om, at vi skulle finde mange alternative veje. Vigtigst har fra start været en fælles tro på, at der er en anden vej, den skal bare findes.

Derfor er netop Næssundfærgen også blevet et billede på, at der ofte er ”den anden vej”, hvis man vil og, hvis man gør sig selv ulejligheden at gå den.

Vi har fra starten været bevidste om, at det ikke alene drejede sig om at få Næssundfærgen tilbage i et virke som, da den slap tøjlerne i 2015, men at der skulle rettes til samtidig med at alle tænkelige og utænkte muligheder skulle forfølges. Dette for at skabe et grundlag, der rækker videre frem. Vi har fra starten haft store ambitioner for det gamle skib og dets muligheder.

Fonde har hjulpet på vej
Det gode skib har heldigvis gjort sin charme gældende overfor flere fonde og støtteordninger, hvor vi har modtaget tilsagn om økonomisk opbakning bag udnyttelse af skibets muligheder som et aktivt kulturhistorisk og bevaringsværdigt ikon.

Da fonde giver til forskellige ting og udgiftstyper, er det et puslespil at få til at hænge sammen. Samlet set styrker disse tiltag skibets fortsatte liv og åbner dørene til nye indtægtskilder, der på denne måde indirekte kan støtte om dagligdagens virke, hvor mere end 4 medarbejdere har sit lønnede arbejde.

For at vi kan sætte færgen op i næste gear
Udviklingsmidlerne som Næssundfærgens venner har fået hjem fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje åbner dørene til at sætte ekstra skub på den hastighed, hvormed vi kan udnytte færgens muligheder til gavn for områderne på begge sider af sundet.

Det fjerner på ingen måde nødvendigheden og vigtigheden af den økonomiske støtte i form af medlemsskaber og støttebidrag som vi har modtaget, og er dybt afhængig af fortsat at modtage. Netop den økonomiske støtte fra velmenende borgere og virksomheder kan vi bruge til at understøtte selve driften og er dermed den vigtigste støtte vi kan få.

Når vi starter rutesejladsen igen 1. Marts skal man huske på, at vi de første 3 måneder skal imødese et underskud på driften i større eller mindre grad hver måned. Vi vil naturligvis gøre alt for at dette underskud bliver så lille som muligt.

Midler til udvikling er forskellige
Da vi i juni 2016 søgte midler hos erhvervsministeriet tog vi afsæt i vore ambitioner og muligheder. Vi skelede samtidig til, hvilke udgiftstyper, netop denne pulje gerne giver til. Netop her er der en anerkendelse af, at udvikling kræver tid og kompetencer, derfor stor vægtning på posterne projektløn og konsulentydelser.

I vores tilfælde skal sidstnævnte særligt anvendes på kreative kræfter som profilering og design, presse og PR, men også tekniske udviklingsopgaver indenfor IT og digital kommunikation.

Det er ikke de samme ting man ønsker at støtte, når det gælder de lokale afsatte udviklingsmidler til Næssundfærgen. Det er helt fair, men vi har nu brug for at vide, hvilke typer tiltag og udgifter Morsø kommune med glæde vil støtte med de generøst afsatte midler for 2017.

Det friville arbejde forstætter
Udviklingsmidlerne skaber mulighed for at honorere særlige ekstra indsatser, og er på ingen måde et signal om, at tidligere frivilligt arbejde pludselig nu skal lønnes.

Vi er mange, der fortsat hælder et stort antal frivillige timer i den daglige drift og det der skal til, for at denne hænger sammen. 2016 var for alle en kraftanstrengelse, nu skal vi videre og have løftet overliggeren til nye niveauer til gavn for både Mors og Thy.

Forfatter

Related posts

Top