Næssundfærgen afventer grønt lys

Selv om færgen Næssund stadig ligger til kaj i havnen i Nykøbing, bliver der arbejdet hårdt i kulisserne for at komme i gang med at klargøre færge, så den igen kan komme ud at sejle.

Et af de første skridt er, at få Næssund bedømt som bevaringsværdigt. Det åbner nemlig for støtte fra Skibsbevaringsfonden.

– Skibsbevaringsfondens konsulent har netop besigtiget skibet og på et møde rådgivet os om muligheden for at få færgen godkendt som bevaringsværdigt. Det var et meget positivt møde, som bekræftede, at færgen er fuldt kvalificeret til denne blåstempling, fortæller Henrik Olsen, der er formand for Foreningen Næssundfærgens Venner.

Foreningen er dermed klar til at sende den formelle ansøgning til Skibsbevaringsfonden, ligesom der også vil blive søgt om midler fra andre fonde.

Lige så snart de juridiske og forsikringsmæssige forhold er afklaret, vil Næssund blive bugseret til værftet i Agger til et stort eftersyn.

– Færgen skal gøres sejlklar og skal holdes i sejlklar stand. Men projektet skal også sætte færgen ind i en sammenhæng og en driftsform, der både historisk og økonomisk er bæredygtig, så området kan få fuld og varig glæde af færgen og dens kvaliteter. Det skaber vi ikke fra den ene dag til den anden. Det er noget, vi skal bygge op og i et vist omfang prøve os frem med, siger Henrik Olsen.

Han opfordrer alle, der bakker op om foreningens formål og ønsker en aktiv repræsentant for de klassiske limfjordsfærger, til at melde sig ind i “Næssundfærgens Venner” – Det kan ske på foreningens hjemmeside.

Forfatter

Related posts

Top