Naboer til Månegrisen uenige med NNF formand

Af Mikael Fenger m.fl.,
Jannerup

Afdelingsformand for NNF i Nordjylland John Christiansen skriver på LimfjordUpdate den 5 oktober – samt i Thisted Dagblad den 7. ’ oktober – om det såkaldte månegrisprojekt her hos os i Jannerup.

Han er meget positivt stemt, men han bor jo heller ikke her. Det gør initiativtageren til projektet, Niels Jørgen Pedersen – Thisted Byråd, heller ikke. Efter planerne skal der slet ikke bo nogen på svinefabrikken. Vi, der bor her omkring, bliver alene om at mærke de daglige miljøpåvirkninger.

John Christiansen skriver begejstret om effekterne af den højt besungne moderne staldteknik. Men dem står der ikke noget om i Thisted Kommunes miljøgodkendelse af projektet. Her står, at man vil rense 10% af luften – de resterende 90 % vil blive lukket ud til os i de nære omgivelser. Hvad er egentlig de nye i det? Det samme er tilfældet med gyllen – ganske vist er der i miljøgodkendelsen sat betingelser for afsætning af den, men det er svævende, uklare betingelser, der meget vel kan ende med, at gyllen vil blive spredt herude – eller hos andre ”godkendte modtagere”, hvor de omkringboende så vil få det at mærke: gylle fra 40.000 årlige slagtesvin. Det er der heller ikke noget nyt i.

Man ser sig helt forgæves om efter det højteknologiske i det konkrete projekt.

John Christiansen har jo ret i, at det konventionelle svinebrug i Danmark har haft det svært i mange år. Erhvervet er gledet dybere og dybere ned i sin egen dødsspiral – ”rådgivet”, presset og fulgt på vej af erhvervets egne konsulenter og finansieringsfolk. John Christiansen beskriver dette, som om det var en udefra kommende katastrofe, der har ramt det konventionelle svinebrug i Danmark – men det er erhvervet selv, der har skabt fortrædelighederne og den astronomiske gæld.

Og her har NNF også spillet en rolle, for når slagterierne i årevis har manglet svin – så er forklaringen, at de danske lønninger har været for høje. Det er de stadigvæk – og det vil de være indtil NNF indforskriver et hold billige, østeuropæiske arbejdere, der kan og vil arbejde til den løn, som man betaler i Nordtyskland – hvortil alle de manglende slagtesvin har været transporteret i årevis.

Måske finder NNF til den tid et bedre og mere visionært mål at kæmpe for end fortsættelse af konventionelt dansk svineproduktion?

Foto : llf.dk

Forfatter

Related posts

Top