Når landbrug og natur går hånd i hånd

LandboThy afholdte tidligere på ugen en lidt anderledes, men vellykket markvandring hos landmand Klaus Knudsen i Thisted med fokus på pløjefri dyrkning samt vildt- og naturvenlige tiltag.

Ca. 50 deltagere startede ud på ejendommen med præsentation af bedriften efterfulgt af en rundvisning på arealerne med de forskellige afgrøder, hvor Klaus Knudsen forklarede, hvordan jorden dyrkes pløjefrit, og hvilke vildt- og naturvenlige tiltag, han har implementeret.

Klaus Knudsen, der siden 2005 har ejet Gadegård i Thisted, driver 220 ha jord, hvoraf 190 ha dyrkes pløjefrit med konventionel planteavl med raps, rajgræs, hvede og vårbyg.

Der kan være flere årsager til, at man vælger at dyrke jorden pløjefrit, men for Klaus Knudsen handler det primært om to ting:

– For det første kan jeg godt lide, at jeg på den måde lader naturen og mikroorganismerne arbejde for mig. Det tager tid, men med lidt tålmodighed opnår man bl.a. større biodiversitet og i mit tilfælde en bedre jord med større dyrkningssikkerhed. Derudover kan jeg klare de 190 ha jord med ganske få maskiner, hvor den primære er såmaskinen. Jeg holder altså også maskinomkostningerne nede.

De resterende 30 ha er ikke i omdrift, men plejes og afgræsses af bedriftens ammeko-besætning.

Bi- og naturvenlige tiltag i fokus
Bier er en vigtig del af danske økosystemer bl.a. til bestøvning, og der er derfor pt. stort fokus på tiltag, der kan medvirke til at forbedre forholdene for bier.

Hos Landbrug & Fødevarer er der bl.a. udkommet 10 bi-venlige anbefalinger til de danske landmænd – læs mere om dem HER

Også hos LandboThy er det afgørende, at der er fokus på samspillet mellem landbruget og naturen. ”I Thy, Hannæs, på Mors og Thyholm er der længe blevet arbejdet med både de bi- og naturvenlige tiltag. Klaus er en af mange landmænd i området, der gør noget ekstra for naturen og derved forbedrer forholdene for dyrelivet via disse tiltag. Det er dejligt, at vi har engagerede landmænd, der arbejder for at gøre en forskel for naturen,” siger Søren Tølbøll, fagansvarlig for Planter & Miljø i LandboThys bestyrelse.

På jorden omkring Gadegård sørger Klaus Knudsen bl.a. for, at der både er barjordsstriber (plantefrie arealer langs markkanten, som især fuglevildt bruger til tørreplads i yngleperioder og til støvbadning) og vildtstriber (arealer i markkanten, der er tilsået eller vedligeholdt med henblik på at gavne vildtet og biodiversiteten).

– Det er en ret simpel arbejdsgang, der gør en stor forskel for naturen og vildtet. Jeg sår vildtstriberne i kanten af marken op ad læhegn og i hjørne med vildtblandinger fra DLF suppleret med egne blomsterfrø. Derudover sørger jeg for at så striberne sent, så de springer ud og står i blomst omkring høst. Så kan de dyr og bier, der har gemt sig i kornet ”flytte” direkte over i vildtstriberne og fødegrundlaget bibeholdes, siger Klaus Knudsen.

Forfatter
Tags

Related posts

Top