– Myndighederne bør rette skytset på fritidsfiskerne

Gennem sommeren har landsorganisationen Levende Hav fisket en masse af de såkaldte spøgelsesgarn op af Limfjorden.

Nu opfordrer Danmarks Fiskeriforening myndighederne til, at rette deres skyts mod fritidsfiskerne. Det er nemlig dem, der i følge foreningens formand, har efterladt dem.

– Erhvervsfiskerne fisker primært efter muslinger i Limfjorden, som altså ikke fanges i garn, som sagen drejer sig om, siger formand Svend-Erik Andersen til Folkebladet Lemvig.

Sommerens fjordrensning har vist, at der på bunden befinder sig en stor mængde efterladte og tabte redskaber, som er en direkte trussel mod livet i fjorden.

Som reglerne er i dag skal erhvervsfiskere indrapportere, hvis de mister et redskab. Fiskeriminister Mogens Jensen har tidligere udtalt, at dette krav også kommer til at omfatte fritidsfiskere.

Arkivfoto: Levende Hav

Forfatter

Related posts

Top