Muslingeprojekt i Limfjorden til 40 millioner

Bestanden af blåmuslinger har været faldende de seneste år. Men nu satser Hedeselskabet i Viborg 40 millioner kroner på opdræt af blåmuslinger i Limfjorden. Det skriver TV MidtVest.

Fjordmuslingerne skal yngle og vokse på store net i vandet, og finder senere vej til spisebordene i hele Europa.

Èn ting er, at der gode penge at hente i de attraktive muslinger. En anden gevinst er, at projektet vil give et renere vandmiljø i Limfjorden.

Muslinger optager nemlig både kvælstof og fosfor, så folkene bag det store muslingeopdræt forventer at anlægget kan fjerne omkring 10 tons fosfor og 80-100 tons kvælstof om året. Netop derfor vil Hedeselskabet gerne udvide opdrættet til andre steder.

– Der er muligheder i andre fjorde i Danmark. Vi har bevidst startet i Limfjorden, hvor der er nogle af de bedste vækstbetingelser for at dyrke muslinger, forklarer Klaus Astrup Nielsen er er Strategi- og Innovationsdirektør ved Hedeselskabet til TV MidtVest.

 

Forfatter

Related posts

Top