Muslingefiskeri i Limfjorden åbner igen 3. oktober 2016

Muslingefiskerne i Limfjorden må i den kommende sæson fange 7.000 tons blåmuslinger i Lovns Bredning. Der fastlægges fiskekasser i Løgstør Bredning for at sikre, at arealpåvirkningen ikke overskrider de fastsatte niveauer, og for at sikre fiskeriet i de kommende sæsoner. Kvoten er fastsat på baggrund af videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua og høring af ministeriets Udvalg for Muslingeproduktion.

I Løgstør Bredning har arealpåvirkningen i sæsonen 2015-2016 været højere end forudset. Fiskeriet bliver derfor fulgt meget tæt den kommende sæson. I den konkrete situation har muslingefiskerne selv valgt at friholde store dele af Løgstør Bredning for fiskeri.

– Når erhvervet kommer med gode idéer, lytter vi naturligvis. I samarbejde med fiskerne har vi fundet en god løsning, som der er bred opbakning til fra udvalget, og som skal sikre at fiskerne også næste år kan hente gode muslinger fra Løgstør Bredning, siger enhedschef Bjørn Wirlander fra NaturErhvervstyrelsen.

Forvaltning af muslingefiskeri i Natura 2000 områder sker i henhold til muslingepolitikken, som du kan læse mere om her.

Forfatter

Related posts

Top