Museumsrenovering til over 32 mio. kr.

Den planlagte om- og tilbygning til Museum Thy i Thsted vil koste op imod 32 mio. kr., viser nye tal.

Overslag omfatter tilbygning og ombygning, men ikke køb af bygningen Jernbanegade 6, der indgår i planerne.

Projektet omfatter ifølge Thisted Dagblad en underjordisk tilbygning til særudstillinger, som vil knytte den eksisterende museumsbygning sammen med naboejendommen, Jernbanegade 6, samt ombygning og gennemgribende restaurering af de to eksisterende bygninger.

Nybyggeriet og renoveringen af de to nabobygninger regner Museum Thy med at finansiere med fondsmidler og der er ingen tidshorisont på, hvornår byggeriet starter ligesom kommunen skal have udarbejdet en lokalplan for området.

Det er det århusiansk arkiektfirma Arkitema Architects, der har udarbejdet planerne.

Illustration : ArkitemaArchitects.dk

Forfatter
Tags

Related posts

Top