Museerne i Thisted og Hanstholm går sammen

Det er i april 2017 besluttet, at Museum Thy og Museumscenter Hanstholm fusioneres pr. 1. januar 2018. Nu er vedtægterne for den nye museumsorganisation på plads og indsendes til godkendelse ved kommunalbestyrelsen.

De to bestyrelser har ved et fællesmøde den 12. september desuden i fuld enighed vedtaget, at Jytte Nielsen bliver leder for hele organisationen, som fremadrettet vil hedde Museum Thy.

Jens Andersen bliver afdelingsleder for Hanstholm Bunkermuseum (navnet erstatter det hidtidige Museumscenter Hanstholm) og skal også fremadrettet arbejde med 2. Verdenskrig som særligt forskningsfelt.

I efteråret påbegyndes den konkrete forberedelse af fusionen med bl.a. intern fordeling af arbejdsopgaver og opbygning af en struktur, der understøtter et godt samarbejde på tværs af afdelingerne.

– Fusionen foretages med ønsket om at sikre et stærkt og velfunderet museumsvæsen i kommunen. Museum Thy er et statsanerkendt museum, der i henhold til museumsloven løser en lang række opgaver, bl.a. i tæt samarbejde med planmyndighederne. Statsanerkendelsen giver endvidere adgang til puljer og museale samarbejder, der styrer det faglige museumsarbejde. Med fusionen bliver den store viden omkring 2. Verdenskrigs spor forankret i en statsanerkendt institution, og det har betydning i den fremadrettede forskning, formidling og forvaltning af emnet, siger bestyrelsesformand for Museum Thy Poul Hvass Hansen.

Besøgstallet på landets museer har i disse år stor bevågenhed og betydning. Med fusionen i Thy vil vi også stå stærkt på det felt, da der i 2017 sammenlagt har været omkring 70.000 besøgende på museernes afdelinger. Endelig vil fusionen give et styrket fagligt miljø med 20-25 medarbejdere, der varetager de mange forskelligartede arbejdsopgaver på museet.

Forfatter

Related posts

Top