Muligheden for et ungdomshus undersøges

Struer Kommune har sat 100.000 kroner af til kortlægge de unges ønsker og behov med det mål at etablere et ungekulturhus.

Blandt byens unge er der en stigende efterspørgsel på et sted at være i fritiden, særligt fra dem der går på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse. Planen er da også, at et evt. kommende ungdomshus i Struer skal målrettes de unge i alderen 16-25 år.

– Det skal være et slags værested for unge, primært i alderen 16-25, siger Lars Møller Pedersen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget i Struer Kommune.

Med i processen er de unge selv, da de får en central rolle i udviklingen af forslagene til de nye rammer for en styrket ungekultur:

– Med den nye ungekulturindsats ønsker vi at finde ud af hvad de unge savner og hvad de drømmer om for ungekulturen i Struer Kommune. De unge skal vide, at vi tager dem alvorligt og derfor giver vi nu de unge selv muligheden for at gå forrest, når rammerne for kommunens ungdomskultur skal udvikles i form af et nyt og inspirerende kulturhus for unge, siger Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Møller Pedersen.

Hjælp fra designstuderende
Med i aftalen er studerende fra Urban Design på Aalborg Universitet, som skal give et bud på, hvordan der kan skabes de rigtige by-design og indretninger af byrummet til at løse de unges behov og ønsker, samt skabe anderledes eller alternative muligheder for at bevæge sig rundt i eller opleve byrummet. Fælles for hele indsatsen er, at de unge selv får en central rolle I udviklingen af forslagene til nye rammer for en styrket ungekultur.

Men først skal de unges ønsker og behov kortlægges. Det kommer i første omgang til at ske på en ungekulturdag, som bliver en kreativ workshop afholdt af Struer Kommune og PrimusMotor. Datoen for ungekulturdagen vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

Til realisering af planerne er afsat 100.000 kr., hvor af der er reserveret 25.000 kr. til at afprøve projektidéer eller ønsker fra de unge.

Foto: Struer Kommune

Forfatter

Related posts

Top