Morsø vil lave lokal vandråds-arbejdsgruppe

Morsø Kommune har besluttet at indkalde til nedsættelse af en lokal arbejdsgruppe i forbindelse med vandrådsarbejdet, og det initiativ bakker både Landbo Limfjord og Landbo Thy op omkring.

Landboforeningerne ser en stor værdi i muligheden for at være med til at sikre lokalområdet bedst muligt, og derfor opfordrer man interesserede lodsejere til at melde sig som deltagere i arbejdsgruppen via de to landboforeninger.

Vandrådsarbejdet har sit afsæt i aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, hvori der skal ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Det første møde afholdes den 16. maj kl. 16.30 på Morsø Kommune.

Frist for at melde ønsker om deltagelse er d. 15. maj kl. 12.00 til jacob.bruun@morsoe.dk – og første møde finder sted d. 16. maj kl. 16.30 på Morsø Kommune, Jernbanevej i Nykøbing.

Forfatter

Related posts

Top