Morsø og Thisted Kommune spiller hasard med syge

Det bliver rent cowboyland for syge borgere, hvis 11 nordjyske kommuner som et forsøg får lov til at fravælge lægeerklæringer – under dække af afbureaukratisering, lyder advarslen fra 3F.

I Thy sidder en kvinde med uhelbredelig knoglemarvskræft. Hun fik for nyligt frataget sine sygedagpenge, fordi Jobcentret ved en fejl ikke fik indhentet den nyeste lægeerklæring fra kvindens egen læge. Jobcentrets vurdering var baseret på oplysninger, der var over et halvt år gamle. 3F Thy-Mors kom ind i sagen, klagede, og nu har kvinden fået sine sygedagpenge igen.

Men sager som denne frygter 3F, at der vil komme flere af via et nyt såkaldt frikommuneforsøg. Hér får 11 nordjyske kommuner nemlig friere rammer, når det gælder måden at tackle syge borgere og deres vej ud i job, skriver Fagbladet 3F.

De 11 kommuner vil blandt andet have lov til selv at vurdere, hvordan det er relevant at indhente den i dag lovpligtige lægeerklæring LÆ265. Dén som blev ”glemt” i sagen om den kræftramte kvinde.
Kommunerne vil også have lov til selv at vurdere, hvornår en såkaldt jobafklaringssag skal for et rehabiliteringsteam. Det skal den altid i dag, hvor flere fagpersoner så får mulighed for at vurdere den syge borgers muligheder.

Frikommunerne vil alt i alt friholdes for nogle krav, der i dag er for bureaukratiske, lyder argumentet. Alt i alt skal det skabe en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Men i 3F ser man helt modsat på sagen. Birgit M. Andersen er sagsbehandler i 3F Thy-Mors:

– Vi ser for eksempel, at de her lægeerklæringer kan have stor betydning for udfaldet af en sag. Men jeg er bange for, at det nu bliver rent cowboyland. Man kan frygte, at det ikke er de nyeste lægelige opdateringer, der kommer i spil. For lægeattesterne koster jo penge. Så det lugter af, at kommunerne foreslår det her alene for at spare penge, siger Birgit M. Andersen til Fagbladet 3F.

Forfatter

Related posts

Top