Morsø Multipark er klar til den nye udendørs arena

Det bliver langt fra kun en opvisningsbane til fodbold, som snart skyder op på det sted, der også kaldes Morsø Multipark. Den store udendørs arena giver blandt andet også mulighed for udendørs crossfit træning, lærings-zoner for skolerne i området, en cirkusplads, mødesteder for de unge samt plads til udendørs koncerter og events. Generelt bliver den udendørs arena et område, hvor hele familien kan tage på udflugt til, og med faciliteter til områdets mange klubber, foreninger og skoler.

Snart kan næste etape af det store anlæg gå i gang.

Morsø Kommune har haft entreprisen i udbud og fundet den lavestbydende entreprenør. Det bliver Holms Anlægsgartneri fra Thisted som bød næsten 3,8 millioner kroner for opgaven – kun cirka 25.000 kroner mindre end Vils Entreprenørforretning.

Anlægget er nu blevet godkendt i Udvalget for Teknik og Miljø, men skal først forbi kommunens Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i slutningen af august, før anlægget endeligt kan sættes i gang.

– Jeg glæder mig på øens vegne over, at vi nu kan tage de næste skridt for Morsø Multipark. Det tager tid at få alting på plads omkring et stort anlæg som dette, men nu kan vi se frem til at gå i gang med anlægget allerede her til efteråret. Det bliver et område fuld af muligheder og aktivitet, som er med til at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, fortæller Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Det vækker også glæde hos Foreningen Morsø Multipark, at næste etape af det store projekt snart bliver virkelighed.

– Det her bliver både rigtig gode og handicapvenlige forhold for hele familien. Omkring den plads, der kaldes den udendørs arena, kan der skabes en masse forskellige aktiviteter og samarbejder, og det bliver også rigtig gode rammer at se og spille fodbold i. Det bliver et rigtig fedt sted for os her på Mors, og jeg håber at ordet ’multi’ virkeligt kommer til sin ret. Vi vil have liv og masser af forskellige aktiviteter, siger Peter Lillebæk, formand i Foreningen Morsø Multipark.

Et millionprojekt
Anlægget er planlagt til at sættes i gang i løbet af efteråret 2020 og forventes færdigt halvandet år senere i foråret 2022. Der skal graves ud, planeres, laves afvanding og dræning af banen, sås græs, etableres asfaltstier samt beplantning og aktivitetszoner omkring banen.

Alt i alt etableres en opvisningsbane til fodbold, koncerter og større events med tilhørende handicapvenlig tribune, et udendørs cross-gym samt nye stier, der binder området sammen. Der arbejdes sideløbende på realisering af en udendørs scene til bl.a. cirkus, men her er fundraising af midler endnu ikke helt i hus, og scenen opføres derfor først i en senere etape.

Fakta
-Anlægget sættes i gang i efteråret 2020. Den nye udendørs arena indvies og tages i brug i foråret 2022.

– Den nye udendørs arena i Morsø Multipark rummer en opvisningsbane til fodbold, koncerter og større events. Der etableres en handicapvenlig tribune, et udendørs cross-gym samt nye stier, der binder området sammen.

– Den nye udendørs arena er finansieret gennem en række kommunale bevillinger over de sidste år på i alt 3,65 mio. kr. I alt kræver projektet en finansiering på knap 4,7 millioner kroner, og udover de kommunale midler er knap 800.000 kr. indsamlet af Morsø FC. 350.000 kr. kommer fra Lokale og Anlægsfonden og DIF/DGIs Foreningspulje, som har sponsoreret det udendørs cross-gym.

Forfatter

Related posts

Top