Morsø model hjælper ældre ud af ensomhed

Tre af fire social- og sundhedsmedarbejdere møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i hjemmeplejen og på plejehjem. Nye tal fra FOA viser, at 35 procent af sosu-medarbejderne oplever, at der er flere ensomme ældre i dag end for to år siden.

I Morsø Kommune har man valgt at oprette et team af tre fuldtidsansatte social- og sundhedsassistenter, der udelukkende har til opgave at modvirke ensomhed blandt borgere over 65 år. Teamet hedder MOA, og det står for Mobilt Omsorgs og Aktivitetsteam.

Det første år er 612 ældre ifølge FOA-Bladet blevet hjulpet ud af ensomhed af MOA-teamets medarbejdere. Nogle borgere er hjulpet i en anden bolig, andre har fået følgeskab til forskellige aktiviteter eller deltaget i de aktiviteter, MOA-teamet selv skaber.

Forfatter

Related posts

Top