Morsø Landbrugsskole er kommet på Danmarkskortet

Hele 26 elever har netop påbegyndt deres første hovedforløb på landmandsuddannelsen på Morsø Landbrugsskole. Det er første gang i 14 år, at skolen har haft så stort et elevhold på første hovedforløb.

At 26 elever står med en læreplads og er i fuld gang med deres første hovedforløb er i sig selv et rigtig godt billede på de positive tendenser, men også det nyligt overståede Åbent Hus-arrangement vidner om, at interessen for den lokale landbrugsskole er stor.

Heldigvis er den stigende interesse for landmandsuddannelsen timet med en stigende efterspørgsel på praktikelever.

Afdelingsleder Jonas Lundgren Bach Korsgaard er absolut tilfreds med den positive udvikling på landbrugsuddannelsen.

– Vi har (…) fået en del henvendelser fra landbrugselever fra andre dele af landet, som er interesseret i at påbegynde hovedforløbet hos os. Man kan godt mærke, at Morsø Landbrugsskole er kommet mere på Danmarkskortet, og at vi i stadigt stigende grad bliver betragtet som et attraktivt sted at søge hen, lyder det fra afdelingsleder Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Han er ikke i tvivl om, at én af de ting, der gør, at Morsø Landbrugsskole er i høj kurs hos landbrugseleverne er, at man her får en stærk kombination af teori og praksis.

– Vi har eget dyrehold på skolen og råder selv over jord og maskiner, så vi har rigtig gode muligheder for at inkorporere den praktiske vinkel i undervisningen. Og netop muligheden for også at kunne arbejde i praksis under skoleopholdene, er noget, mange hovedforløbselever tillægger stor værdi, når de skal vælge hovedforløbsskole, fortæller Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Stor lokal opbakning
Den store søgning til den lokale landbrugsskole fordrer, at der også kan findes lærepladser til de kommende landbrugselever. Og her glæder Jonas Lundgren Bach Korsgaard sig over den massive opbakning fra de lokale landmænd.

– Landbrugsskolen er bygget på lokalt initiativ, og den lokalpatriotiske tilgang lever heldigvis stadig i bedste velgående. Vi har masser af lærepladser. Tættere på en egentlig uddannelsesgaranti kommer man vist ikke, og det er uden tvivl tillokkende for mange. Alene de sidste to dage, er jeg blevet kontaktet af tre landmænd, som efterspørger en elev. Så de lokale landmænd bakker flot op, og det er utrolig dejligt at se, slutter Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top