Morsø Kommune vil beskytte lokale landmænd

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg vedtog onsdag, at manglende vejledning fra Miljø- og fødevareministeren ikke skal gå ud over øens landmænd. Det betyder, at udfordringer med anvendelse af den afgassede biomasse udskydes til august, hvor der forventes at være overensstemmelse mellem lovgivning og seneste viden på området.

Landmænd i klemme
En håndfuld landmænd fra Mors har i det seneste år været i en klemme. På den ene side har staten anbefalet biogas, og sat ambitiøse mål for hvor meget gylle, der skal afgasses inden for en kortere årrække. På den anden side er lovgivningen på området ikke fulgt med – tværtimod. Konsekvensen er at for at håndhæve lovgivningen, skulle kommunen stille krav til landmændene, som reelt ville medføre en forringelse af miljøet.

– Det er ærgerligt, at lovgivningen ikke giver mulighed for at vurdere lidt mere konkret på dette område, fremfor at låse os til at bruge beregninger på forældede data, siger formanden for Morsø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Meiner Nørgaard.

Beregningsgrundlag forældet
Problemet består i, at kommunerne efter de regler, der gælder om at anvende husdyrgodkendelsessystemet, skal anvende et beregningsgrundlag for udvaskning fra afgasset biomasse, som den seneste viden på området viser, er forkert.

– Miljø- og Fødevareministeren har afvist at vejlede os til en måde, hvor vi kan bruge den nye viden om den afgassede biomasses positive effekter for både afgrøder og vandmiljø. I stedet har vi fået at vide, at alt løser sig med den nye lovgivning, der træder i kraft til august. Det er ikke rimeligt, at de berørte skal vente så længe på en afklaring, siger Meiner Nørgaard.

Udvalget vedtog derfor, at Miljø- og Fødevareministerens mangel på vejledning må betyde, at kommunen er i sin gode ret til at udskyde udfordringer med anvendelse af den afgassede biomasse til august. Den nye lovgivning overfører til den tid tilsynet til ministerens egen Landbrugs- og Fiskeristyrelse.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top