Morsø Kommune søger hjælpefamilier på Mors

Har du masser af kærlighed og omsorg til overs – så har Morsø Kommune brug for dig.

Kommunen søger pleje- og aflastningsfamilier på hele Mors.

I Danmark er cirka halvdelen af anbragte børn og unge anbragt hos en plejefamilie, og tallet
er stigende efter den nye anbringelsesreform trådte i kraft. Formålet med at anbringe et
barn eller en ung i en plejefamilie er at tilgodese barnets behov for tryghed, stabilitet og
omsorg.

For at blive godkendt til døgnplejefamilie, kræver det, at man er minimum 25 år, har været
samboende i minimum tre år (for at sikre et stabilt familieplejeforhold) og at egne yngste børn er over to år gamle.

Det er et krav, at man har rene børneattester, og der vil også med ansøgernes samtykke rekvireres
straffeattester.

Derudover vil man blive bedt om at udfylde en helbredserklæring som udtryk
for, at man helbredsmæssigt er i stand til at påtage sig opgaven som pleje-/aflastningsfamilie.

Man skal være indstillet på at deltage i et lovpligtigt grundkursus for pleje- eller aflastningsfamilier, der strækker sig over flere dage.

Morsø Kommune holder informationsmøde torsdag 25. september 2014 kl. 17.30 i Støberisalen, Holgersgade 7, Nykøbing.

Mere information:
Hvis der er spørgsmål i forhold til fyraftensmødet, kan man rette henvendelse til sagsbehandler Mai-Britt Sørensen på 9970 7039 eller på ms@morsoe.dk

Forfatter

Related posts

Top