Morsø Kommune søger frivillige rollemodeller

Morsø Kommune har i samarbejde med konsulentvirksomheden Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden (Marselisborg) igangsat et projekt, som handler om at udvikle og implementere et netværk af frivillige rollemodeller for kommunens udsatte unge.

Mere end hver tiende dansker mellem 15-29 år er hverken i job eller i uddannelse (Arbejdernes Erhvervsråd 2014), og Morsø Kommune er ingen undtagelse.

– Selvom ledigheden blandt unge generelt har været faldende den seneste tid, er der stadig udsatte unge, som har behov for ekstra støtte og vejledning. Mange af de ledige unge er socialt udsatte eller i risiko for at blive det, og de kæmper ofte med psykiske problemstillinger, negativ social arv, misbrugsproblemer og adfærdsproblemer. Mange har tvivlsom opbakning fra deres netværk og mangler en fortrolig relation til en ressourcestærk person. Med andre ord mangler de rollemodeller, som kan give dem den støtte og vejledning, som de har brug for, fortæller udviklingskonsulent Christina Dige Rejkjær fra Marselisborg.

– Der findes et stort og velforankret foreningsliv i Morsø Kommune, som vi sætter stor pris på og ønsker at videreudvikle med dette projekt. Samtidig ser vi et behov hos de udsatte unge i kommunen for en mere personlig støtte og vejledning, end det er muligt og meningen, at kommunen skal levere, lyder det fra Ellen Philipsen Dahl, Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, som fortsætter:

– I forbindelse med formelle aktiviteter og kommunale tilbud kan det som fagprofessionel være vanskeligt at etablere en fortrolig, personlig relation til de unge. En god relation skabes langt lettere, når de unge ved og kan mærke, at der er tale om personer, der frivilligt har valgt at bidrage med omsorg, nærvær og kærlige krav til de unge, uden at de får penge for det. Derfor har vi valgt at iværksætte dette projekt, hvor vi beder kommunens ressourcestærke borgere om hjælp, så vi sammen kan hjælpe kommunens udsatte unge videre i livet med en uddannelse.

Kommunen søger ressourcestærke personer
Morsø Kommune søger således ressourcestærke personer med livserfaring og tålmodighed, som har lyst og overskud til at være frivillige rollemodeller for en eller to af kommunens udsatte unge.

Vælger man at tilmelde sig som rollemodel, siger man ja til; 1) at deltage på to introduktionsaftener, hvor man bliver rustet til rollen som rollemodel, 2) man bliver rollemodel for en eller to unge, som man har et interessefællesskab med og kompetencerne og lysten til at hjælpe, 3) man mødes med den unge minimum en gang hver fjortendes dag, og 4) man deltager i læringsmøder med de andre frivillige rollemodeller cirka en gang i kvartalet.

Alle, som har lyst til at høre mere om at blive frivillige rollemodeller, inviteres til et uforpligtende informationsmøde onsdag d. 25. marts kl. 19.00 til 21.00 på Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors.

Forfatter

Related posts

Top