Morsø Kommune skyder byggemodning i Vils i gang

Morsø Kommunes udvalg for Teknik & Miljø er nu klar til at skyde modningen af byggegrunde på Østerbakken i Vils i gang.

– Vi beklager at det har taget så lang tid som det har, men nu glæder vi os til at der kommer gang i salget af byggegrunde. Vils er jo et af vore attraktive udviklingsområder, hvor især mange børnefamilier gerne vil bosætte sig, siger Udvalgsformand Meiner Nørgaard og Næstformand Viggo Vangsgaard i en fælles pressemeddelelse.

Etape 1 som man igangsætter nu omfatter ni byggegrunde og der etableres en 5,50 meter bred asfaltvej, der etableres gangareal (fortov), stiforbindelse til eksisterende sti mod fritidscentret og skolen og der etableres gadelys.

Teknisk Udvalg anbefaler at salg af grundene sker ved udbud og sælges til højestbydende, ligesom det senest er sket i Ø. Jølby og på Overgaards Alle.

– Vi regner med at byggemodningen afsluttes i begyndelsen af november, hvorefter grundene kan erhverves og byggeriet påbegyndes, siger Meiner Nørgaard og Viggo Vangsgaard.

Forfatter

Related posts

Top