Morsø Kommune skal finde 4,5 mio. kroner: – Stærkt problematisk og kritisabelt

Selvom Morsø Kommune har overholdt sin budgetramme, er det meldt ud i KL-regi, at kommunerne under ét skal finde 1,1 mia. kr. for at overholde økonomiaftalen med regeringen.

For Morsø Kommune betyder det, at der skal findes 4,5 millioner kr. på det ellers enstemmigt besluttet forlig.

Baggrunden er at nogle kommuner har overskredet deres del af rammen. På et virtuelt borgmestermøde i fredags, blev det således forventet, at man samlet set skal finde en besparelse på 0,4 pct.

Økonomiudvalget udtrykte på et møde tidligere i dag skrap kritik af den landsdækkende problematiske situation visse kommuner i Danmark har sat de øvrige kommuner i, grundet den regel, der betyder kollektiv sanktion ved manglende kollektiv overholdelse af de i økonomiaftalens udmeldte budgetrammer.

Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune. Foto: Screendump, Morsø Kommunes facebookside.

– Det er dybt frustrerende for os, som overholder og endda ligger under vores tildelte økonomiske rammer, og som i samlet flok er stået sammen om de svære beslutninger i vores budgetforlig, at vi rammes af andre kommuners usolidariske adfærd, udtaler en frustreret Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune.

– Stærkt problematisk og kritisabelt
Forligskredsen bag Morsø Kommunes budget har, i lighed med en del andre kommuner, valgt at løse opgaven ved at lave en uspecificeret negativ ramme på anlægsområdet i forventning om, at nogle af de planlagte anlægsopgaver ikke når at blive gennemført i 2022 og dermed kan skubbes til 2023.

Den negative ramme vil være på kr. 4,5 mio. kr.

– Selve løsningen er ikke problematisk og tilsvarende de forrige år, da vi erfaringsmæssigt ikke når at afslutte alle anlæg indenfor det budgetår, de er besluttet opstartet. Men at vi er sat i denne situation, er stærkt problematisk og kritisabelt, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Hans Ejner Bertelsen ønsker at takke forligskredsen for at imødekomme udfordringen.

Forfatter

Related posts

Top