Morsø Kommune sætter mål for Kulturmødet

Morsø Kommunes Børne- & Kulturudvalg samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget går nu i gang med at drøfte, hvilke effekter man ønsker og forventer at få ud af det succesrige Kulturmødet, der i år afvikles for tredie år.

Målene kan være alt fra øget bosætning over øget turisme, branding af Mors i medierne, at Kulturmødet sætter en kulturpolitisk dagsorden – og alt muligt andet.

Kulturmødet bliver gennemført gennemsamarbejde mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland. Både regionen og Morsø Kommune investerer en del penge og arbejdstimer i projektet.

Udvalgene diskuterer ideerne til, hvordan målene skal fastlægges på deres kommende møder i næste uge.
Samlet varighed: 34 Sek.

Forfatter

Related posts

Top