Morsø Kommune klimasikrer lokale vej

Vejene på Mors risikerer i fremtiden at blive ramt af flere oversvømmelser end den, vi så januar og derfor har udvalget for Teknik og Miljø besluttet at klimasikre en række veje.

Kommunen vil bygge et dige til sikring af Sallingsundvej ved Legind Vejle, forhøje et dige ved Jørsby til sikring af Strandvænget og endeligt vil man forhøje vejen med navnet Under Bakken.

Samtidigt vil man lave kystsikring ved Feggesund Kro og forstærke sikringen ved Skræppedalsvej.

Det vil koste 895.000 kroner at lave klimasikringerne og de forventes at blive sat i gang, når byrådet har endeligt vedtaget planen på næste byrådsmøde.

Forfatter

Related posts

Top