Morsø Kommune indgår forlig i retssag om tandlæge-udbud

En juridisk kompliceret sag om udbud af opgaven med tandregulering af børn i Morsø Kommune har fundet sin afslutning. Morsø Kommune har besluttet at indgå et forlig med specialtandlæge Annelise Küseler, Aarhus.
Baggrunden er en uenighed om forløbet for udbuddet i januar 2015, som nu har været behandlet i en civil retssag vedrørende eventuelt erstatningskrav.

Sagen har i sidste uge været behandlet over to dagsmøder ved retten i Aarhus. Parterne i sagen valgte at følge dommerens forslag om at indgå et forlig, da alternativet kunne være op til 2 års yderligere sagsforløb.

Acceptabelt udfald
Morsø Kommunes økonomiudvalg har fredag, tiltrådt et forlig, der indebærer, at Morsø Kommune betaler Annelise Küseler en erstatning på 1,15 mio. kr. Det ligger desuden i forligsaftalen, at Annelise Küseler skal inviteres til at afgive bud, når opgaven med tandregulering af børn i Morsø Kommune igen skal i udbud i 2017. Kravet mod Morsø Kommune var et beløb på 2,7 millioner kr.

– For Morsø Kommune er forliget et acceptabelt udfald af en meget kompliceret og langvarig sag, som hviler på juridiske vurderinger mere end på egentlige fakta, siger Michael Dahlgaard (DB). Han var formand for socialudvalget i Morsø Kommune, da sagen startede.

– Begge parter har interesse i at få sagen afsluttet nu i stedet for at lade den fortsætte i måske op til 2 år. Man skal huske, at sagens parter i det daglige er samarbejdspartnere her på Mors, da Annelise Küseler fortsat har kommunale opgaver med tandregulering. Det lange forløb har ikke altid været lige kønt og har forståeligt nok slidt på relationerne. Nu kender vi udfaldet og kan komme videre, siger Michael Dahlgaard og fortsætter:

–  Uanset sagens udfald har Morsø Kommune handlet ansvarligt i sine bestræbelser på at sikre effektiv drift inden for alle kommunale ydelser, herunder tandregulering. Takket være det aftalegrundlag, der nu ligger bag udbuddet, sparer Morsø Kommune årligt cirka 2,5 mio. kr. i forhold til tidligere.

Det skal i øvrigt præciseres at forliget indebærer, at hver part afholder omkostninger til egen advokat mv.

Forfatter

Related posts

Top