Morsø Kommune henter ny kommunaldirektør fra egne rækker

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vedtog i aftes at følge indstillingen fra et enigt ansættelsesudvalg og ansætte Rikke Würtz som ny kommunaldirektør.

Rikke Würtz er 40 år og har hidtil været ansat som Morsø Kommunes vicekommunaldirektør. Før det var hun i knap 6 år ansat som kommunens social- og sundhedschef. Desuden har hun fungeret som konstitueret kommunaldirektør, siden Anders Jørgensen i april i år fratrådte stillingen efter knap 4 måneders ansættelse. Der var sek ansøgere til stillingen.

– I ansættelsesudvalget var der 100 % enighed om, at vi med Rikke Würtz har fundet den helt rigtige til jobbet som kommunens øverste leder. Rikke har selvsagt et indgående kendskab til Morsø Kommune, og hun har gennem årene vist overbevisende evner som en leder med det fornødne overblik og den dynamik, det kræver at stå i spidsen for en stor organisation. Hun er samtidig dygtig til at få medarbejdere og afdelinger til at spille godt sammen. Det betyder, at vi nu kan komme hurtigt videre med at udvikle Mors som et godt samfund og tackle de udfordringer, vi har, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen der med ansættelsen nu håber, at der er skabt ro i den kommunale administration.

– Forløbet omkring Anders Jørgensens ansættelse er dybt beklageligt for alle involverede, og det har forsinket en række projekter og processer. Netop derfor valgte ansættelsesudvalget at gennemføre et kort, men formelt ansættelsesforløb, så vi kunne få en ny kommunaldirektør på plads hurtigst muligt. Det er nu sket, og fra politisk hold ser vi både trygt og optimistisk frem til at skulle samarbejde med Rikke Würtz, siger Borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Tværgående opgaveløsning
Netop Rikke Würtz’ kendskab til Morsø Kommune gør, at hun allerede ved sin tiltræden har planer for, hvordan hun vil sætte sit præg på de opgaver, kommunen skal løse.

– Som en lille kommune er det nødvendigt at anlægge et endnu mere omfattende helhedssyn på alle områder og løse opgaverne – både de driftsmæssige og de politiske – ved at tænke tværgående og åbent. Jeg har et stort kendskab til kommunens medarbejdere både i administrationen og i driftsområderne og ved, jeg kan trække på et væld af gode kompetencer, som vil ruste mig yderligere til at løse opgaven som kommunaldirektør. Vi kommer til at arbejde mere på tværs mellem afdelingerne og skal blandt andet i gang med at indrette organisationen til den arbejdsform, siger Rikke Würtz der også vil trække borgerne tættere på beslutninger.

– Jeg har også et ønske om at trække borgerne tættere på kommunen og få etableret en dialog om det, der skal til for at tackle kommunens udfordringer og gøre Mors til et endnu bedre sted at bo og arbejde. Arbejdspladser og bosætning hører uløseligt sammen. Derfor er et tæt samspil mellem kommunen og erhvervslivet afgørende. Vi har et rigtig godt sammenhold på Mors. Jeg vil gerne bidrage til, at vi kan bruge det sammenhold i arbejdet med de opgaver, der ligger foran os, siger Rikke Würtz.

En af de første opgaver bliver at sikre fortsat balance i kommunens økonomi i 2016 samt arbejdet med budgettet for 2017.

Desuden forestår opbygning af den kommunale organisation ud fra en mere helhedsorienteret tilgang til opgaverne.

Rikke Würtz tiltræder jobbet som kommunaldirektør den 1. juli 2016.

Forfatter

Related posts

Top