Morsø Kommune har overskud og investerer langsigtet

Regnskabet for 2016, viser, at den ordinære drift kom ud med et overskud på 58,9 mio. kr. mod budgetteret overskud på 32 mio. kr. Sammenholdt med en god likviditet valgte Morsø Kommune blandt andet at bevillige ekstra 10 millioner til asfalt – samt investere i køb af bygninger, hvor alene den årlige besparelse i lejemål fra Holgersgade er på 840.000 kr. netto.

Baggrunden for de gode resultater i driften skyldes dels generelt mådehold i organisation og et øget tværgående samarbejde, med et styrket helhedsperspektiv på borgernes situation. I sammenhæng med det, har der også været færre udgifter til sundhedssektoren ift. sygehusindlæggelser mm. Derudover har der på beskæftigelsesområdet været et fortsat stort fokus på virksomhedssamarbejdet, som har betydet, at ledigheden er lav og især er de forsikrede ledige kommet hurtigt i arbejde igen.

– Erhvervslivet har virkelig været medspiller i få folk ud på arbejdsmarkedet igen, og det tætte samarbejde med jobcenteret sammenholdt med den opadgående økonomiske konjunktur i samfundet er direkte medvirkende til at flere borgere på øen er kommet i varig beskæftigelse eller jobtræning, fortæller Hans Ejner Bertelsen, som er borgmester i Morsø Kommune.

Foto : Christian Kjeldsen

Rettig omhu og langsigtet fokus
Ud af en samlet regnskabsbalance på 1,446 milliarder viser regnskabet for 2016 et underskud på 35 millioner kr., som skyldes de planlagte langsigtede investeringer.

– Havde vi ikke valgt at investere ekstra i asfalt og bygninger, så ville regnskabet have vist et overskud på 6,3 millioner. Vi har dog valgt at udvise rettidig omhu og fokusere langsigtet, så vi sparer på de fremtidige driftsudgifter, fortæller Hans Ejner Bertelsen.
Der var i 2016 budgetlagt 26,1 mio. kr. til anlæg. Det samlede forbrug på skattefinansierede anlæg var i 2016 på 90,5 mio. kr. Den store afvigelse i forhold til det oprindelige budget skyldes dels anlægsinvesteringer i fremtidige besparelser, samt anlæg fra Serviceplanen 2020 og året 2015, der blev endeligt færdiggjort i 2016.

Forventninger til fremtiden
Og et sådant regnsskab er slet ikke at kimse af, når der er valgår.

– Vi kan konstatere, at regnskabsresultatet for 2016 peger i rigtige retning i at leve op til konstitueringsgrundlaget, og vi fortsat forventer at være en selvstændig kommune med en sund økonomi og et fornuftigt serviceniveau, siger Hans Ejner Bertelsen og henviser til konstitueringsgrundlaget fire temaer:

· At sikre Mors, som et fortsat selvstændigt og udviklingsorienteret samfund med en klar vision og dagsorden for de kommende år
· At bane vejen for de strukturelle omlægninger, der gør, at Morsø Kommune i de kommende år forbliver et godt sted at drive virksomhed, bo, dyrke sin fritid og at være turist
· At bidrage til omkostningsreduktioner i den fremtidige drift, som sikrer økonomisk og faglig bæredygtighed
· At løse de demografiafhængige strukturudfordringer og giver fremadrettede kvalitetsforbedringer i servicestruktur og – indhold.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top